Ny og forbedret AirCover for verter

Beskyttelse fra A til Å. Alltid inkludert og uten tilleggskostnad. Bare på Airbnb.
Av Airbnb 11. mai 2022
Leselengde 5 min
Oppdatert 21. jul. 2023

Redaksjonell merknad: Denne artikkelen ble publisert som en del av Airbnbs vinteroppdatering 2022. Informasjonen kan ha blitt endret siden publiseringen. Les mer om den nyeste produktoppdateringen.

AirCover for verter gir beskyttelse fra A til Å hver gang du leier ut stedet ditt gjennom Airbnb. Programmet omfatter nå enda mer beskyttelse, blant annet identitetskontroll av gjester, risikovurdering av reservasjoner, tre millioner USD i beskyttelse ved tingskade og beskyttelse av både verdisakene dine og parkerte biler og båter på eiendommen din.

Identitetskontroll av gjester

Fellesskapets tillit er forankret i vissheten om at både verter og gjester er dem de utgir seg for å være. Nå utvider vi identitetsverifisering til alle gjester som bestiller reiser til de 35 mest populære landene og regionene på Airbnb. Dette utgjør 90 % av alle reservasjoner. Vi kommer til å utvide identitetsverifisering til resten av verden tidlig i 2023 slik at prosessen gjelder for 100 % av reservasjonene våre.

Vi fortsetter å gjennomføre bakgrunnssjekker av alle gjester i USA før det første oppholdet deres, og undersøker om alle gjester som bestiller, er på overvåkings- eller sanksjonslister.

Som del av den utvidede identitetsverifiseringen av gjester har også vi endret noen av kravene til øyeblikkelig bestilling. Finn ut mer.

Mer informasjon om identitetsverifisering av gjester

Risikovurdering av reservasjoner

Vi lanserer patentert teknologi for risikovurdering av reservasjoner, som bidrar til å redusere risikoen for forstyrrende fester og skade på eiendom, i USA og Canada. Da vi testet risikovurdering av reservasjoner i Australia, erfarte vi at antall fester uten tillatelse falt med 35 % i løpet av testperioden.

Teknologien vår evaluerer omtrent hundre faktorer ved en reservasjon og blokkerer enkelte reservasjoner for å redusere sjansen for forstyrrende fester og skade på eiendom. Vi planlegger å bruke teknologien på alle reservasjoner over hele verden fra tidlig i 2023.

Mer informasjon om teknologien bak risikovurdering av reservasjoner

Bedre skadebeskyttelse

I over ti år har Airbnb tilbudt bransjeledende skadebeskyttelse for vertene våre. I dag legger vi til disse beskyttelsene i AirCover for verter:

  • Tre millioner USD i beskyttelse ved tingskade: Vi tredobler skadebeskyttelsen fra én til tre millioner USD. Beskyttelsen gjelder både hjemmet og innholdet i det.
  • Beskyttelse av kunst og verdisaker: Vi beskytter et større utvalg av kunst, smykker og samlegjenstander, som kan bli reparert eller erstattet til sin takserte verdi om de blir skadet.
  • Beskyttelse av biler og båter: Vi beskytter biler, båter og andre fartøy du parkerer eller oppbevarer på eiendommen.

De nye beskyttelsene kommer i tillegg til alt som allerede er inkludert i AirCover for verter:

  • Døgnåpen sikkerhetstelefon: Hvis du noen gang føler deg utrygg, trengs det bare ett trykk i appen for å komme i kontakt med spesialopplærte sikkerhetsmedarbeidere, døgnet rundt.
  • Beskyttelse ved kjæledyrskader: Vi betaler for skader forårsaket av firbeinte gjester.
  • Grundig rengjøring: Vi utbetaler erstatning for ekstra rengjøringstjenester som er nødvendig for å fjerne flekker og røyklukt.
  • Beskyttelse ved tapt inntekt: Vi erstatter tapt inntekt hvis du må kansellere bekreftede Airbnb-reservasjoner på grunn av skade forårsaket av gjester.
Mer informasjon om vertsbeskyttelsen

Enklere refusjonsprosess

Dere har fortalt oss at erstatningsprosessen har vært for komplisert. Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene har vi forenklet erstatningsprosessen.

Hvis en gjest skader stedet ditt eller eiendelene dine, kan du gå til løsningssenteret og sende inn en erstatningsforespørsel på et par trinn, og deretter enkelt følge med på prosessen fra innsending til utbetaling. Forespørselen blir først sendt til gjesten. Hvis gjesten ikke svarer eller betaler innen 24 timer, kan du ta kontakt med Airbnb.

Superhoster (med utleiesteder utenfor delstaten Washington i USA) får også prioritert hjelp og raskere erstatning.

Vertsforsikring på én million USD

Vertsforsikringen, en del av AirCover for verter, beskytter deg i de sjeldne tilfellene der en gjest skader seg, eller der en gjests eiendeler blir skadet eller stjålet mens vedkommende bor på stedet ditt. Folk som hjelper deg med vertskapet, for eksempel medverter og rengjørere, er også dekket.

Vertsforsikringen dekker deg hvis du blir funnet juridisk ansvarlig for

  • kroppsskade på en gjest (eller andre)
  • skade på eller tyveri av eiendeler som tilhører en gjest (eller andre)
  • skader forårsaket av en gjest (eller andre) på fellesområder, som bygningslobbyer og eiendommer i nærheten

Hvis du trenger å sende inn et krav, bruker du bare vertsforsikringsskjemaet. Vi sender opplysningene til vårt tredjeparts forsikringsselskap, som tildeler erstatningskravet til en representant. Representanten løser så kravet ditt i henhold til forsikringsvilkårene.

Hvis du er vertskap for en opplevelse, er du dekket av opplevelsesforsikringen.

Mer informasjon om vertsforsikringen

AirCover for verters vertsbeskyttelse ved tingskade, vertsforsikring og opplevelsesforsikring dekker ikke verter som tilbyr opphold eller opplevelser i Japan, hvor den japanske vertsforsikringen og den japanske opplevelsesforsikringen gjelder, eller for verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel LLC. For verter som har tilbudt opphold eller opplevelser i Fastlands-Kina, gjelder den kinesiske forsikringspakken for verter. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD.

Vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen er garantert av tredjeparts forsikringsselskaper. Hvis du er vertskap for opphold i Storbritannia, er vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen garantert av Zurich Insurance Company Ltd., og besørget og inngått uten tilleggskostnad for britiske verter i Airbnb UK Services Limited, en oppnevnt representant for Aon UK Limited, som er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority). Aons registreringsnummer hos FCA er 310451. Du kan kontrollere dette ved å gå til Financial Services Register eller kontakte FCA på +44 (0)800 111 6768. Polisen for verts- og opplevelsesforsikringen i AirCover for verter er regulert av det britiske finanstilsynet (FCA). De resterende produktene og tjenestene leveres av Airbnb UK Services Limited og er ikke regulerte. FPAFF609LC

Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring og ikke tilknyttet vertsforsikringen. For utleiesteder i delstaten Washington er Airbnbs kontraktsforpliktelser under vertsbeskyttelsen ved tingskade dekket av en forsikring kjøpt av Airbnb. For verter som har bostedsland eller driftssted utenfor Australia, gjelder disse vilkårene for vertsbeskyttelsen ved tingskade. For verter som har Australia som bostedsland eller driftssted, er vertsbeskyttelsen ved tingskade underlagt vilkårene for vertsbeskyttelsen ved tingskade for australske brukere.

Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

Airbnb
11. mai 2022
Var dette nyttig?