Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Ny og forbedret AirCover for verter

  Beskyttelse fra A til Å. Alltid inkludert og uten tilleggskostnad. Bare på Airbnb.
  Av Airbnb 11. mai 2022
  Leselengde 4 min
  Oppdatert 21. jul. 2023

  AirCover for verter gir beskyttelse fra A til Å hver gang du leier ut stedet ditt gjennom Airbnb. Programmet omfatter nå enda mer beskyttelse, blant annet identitetskontroll av gjester, risikovurdering av reservasjoner, tre millioner USD i beskyttelse ved tingskade og beskyttelse av både verdisakene dine og parkerte biler og båter på eiendommen din.

  Identitetskontroll av gjester

  Fellesskapets tillit er forankret i vissheten om at både verter og gjester er dem de utgir seg for å være. Nå utvider vi identitetsverifisering til alle gjester som bestiller reiser til de 35 mest populære landene og regionene på Airbnb. Dette utgjør 90 % av alle reservasjoner. Vi kommer til å utvide identitetsverifisering til resten av verden tidlig i 2023 slik at prosessen gjelder for 100 % av reservasjonene våre.

  Vi fortsetter å gjennomføre bakgrunnssjekker av alle gjester i USA før det første oppholdet deres, og undersøker om alle gjester som bestiller, er på overvåkings- eller sanksjonslister.

  Som del av den utvidede identitetsverifiseringen av gjester har også vi endret noen av kravene til øyeblikkelig bestilling. Finn ut mer.

  Mer informasjon om identitetsverifisering av gjester

  Risikovurdering av reservasjoner

  Vi lanserer patentert teknologi for risikovurdering av reservasjoner, som bidrar til å redusere risikoen for forstyrrende fester og skade på eiendom, i USA og Canada. Da vi testet risikovurdering av reservasjoner i Australia, erfarte vi at antall fester uten tillatelse falt med 35 % i løpet av testperioden.

  Teknologien vår evaluerer omtrent hundre faktorer ved en reservasjon og blokkerer enkelte reservasjoner for å redusere sjansen for forstyrrende fester og skade på eiendom. Vi planlegger å bruke teknologien på alle reservasjoner over hele verden fra tidlig i 2023.

  Mer informasjon om teknologien bak risikovurdering av reservasjoner

  Bedre skadebeskyttelse

  I over ti år har Airbnb tilbudt bransjeledende skadebeskyttelse for vertene våre. I dag legger vi til disse beskyttelsene i AirCover for verter:

  • Tre millioner USD i beskyttelse ved tingskade: Vi tredobler skadebeskyttelsen fra én til tre millioner USD. Beskyttelsen gjelder både hjemmet og innholdet i det.
  • Beskyttelse av kunst og verdisaker: Vi beskytter et større utvalg av kunst, smykker og samlegjenstander, som kan bli reparert eller erstattet til sin takserte verdi om de blir skadet.
  • Beskyttelse av biler og båter: Vi beskytter biler, båter og andre fartøy du parkerer eller oppbevarer på eiendommen.

  De nye beskyttelsene kommer i tillegg til alt som allerede finnes i AirCover for verter:

  • Døgnåpen sikkerhetstelefon: Hvis du noen gang føler deg utrygg, trengs det bare ett trykk i appen for å komme i kontakt med spesialopplærte sikkerhetsmedarbeidere, døgnet rundt.
  • Beskyttelse ved kjæledyrskader: Vi betaler for skader forårsaket av firbeinte gjester.
  • Erstatning for dyprengjøring: Vi refunderer utgifter til ekstra rengjøringstjenester etter at en gjest sjekker ut, for eksempel profesjonell tepperens.
  • Beskyttelse ved tapt inntekt: Vi erstatter tapt inntekt hvis du må kansellere bekreftede Airbnb-reservasjoner på grunn av skade forårsaket av gjester.
  Mer informasjon om vertsbeskyttelsen

  Enklere refusjonsprosess

  Dere har fortalt oss at erstatningsprosessen har vært for komplisert. Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene har vi forenklet erstatningsprosessen.

  Hvis en gjest skader stedet ditt eller eiendelene dine, kan du gå til løsningssenteret og sende inn en erstatningsforespørsel på et par trinn, og deretter enkelt følge med på prosessen fra innsending til utbetaling. Forespørselen blir først sendt til gjesten. Hvis gjesten ikke svarer eller betaler innen 24 timer, kan du ta kontakt med Airbnb.

  Superhoster (med utleiesteder utenfor delstaten Washington i USA) får også prioritert hjelp og raskere erstatning.

  Vertsforsikring på én million USD

  Vertsforsikringen, en del av AirCover for verter, beskytter deg i de sjeldne tilfellene der en gjest skader seg, eller der en gjests eiendeler blir skadet eller stjålet mens vedkommende bor på stedet ditt. Folk som hjelper deg med vertskapet, for eksempel medverter og rengjørere, er også dekket.

  Vertsforsikringen dekker deg hvis du blir funnet juridisk ansvarlig for

  • kroppsskade på en gjest (eller andre)
  • skade på eller tyveri av eiendeler som tilhører en gjest (eller andre)
  • skader forårsaket av en gjest (eller andre) på fellesområder, som bygningslobbyer og eiendommer i nærheten

  Hvis du trenger å sende inn et krav, bruker du bare vertsforsikringsskjemaet. Vi sender opplysningene til vårt tredjeparts forsikringsselskap, som tildeler erstatningskravet til en representant. Representanten løser så kravet ditt i henhold til forsikringsvilkårene.

  Hvis du er vertskap for en opplevelse, er du dekket av opplevelsesforsikringen.

  Mer informasjon om vertsforsikringen

  Oppgraderingene av AirCover for verter har blitt inspirert av tilbakemeldinger fra dere, og vi oppfordrer alle til å dele meninger med oss.

  Informasjon om Airbnbs vinteroppdatering 2022

  Air Cover for verters vertsbeskyttelse ved tingskade, vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen gjelder ikke for verter som tilbyr opphold eller opplevelser i Japan, hvor den japanske vertsforsikringen og den japanske opplevelsesforsikringen gjelder, eller for verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel LLC. For verter som tilbød opphold eller opplevelser på Fastlands-Kina, gjelder Kinas vertsbeskyttelsespakke. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD.

  Verts- og opplevelsesforsikringen er garantert av tredjepartsforsikringsselskaper. Hvis du er vertskap for opphold i Storbritannia, er verts- og opplevelsesforsikringene garantert av Zurich Insurance Company Ltd., og besørget og inngått uten tilleggskostnader for britiske verter av Airbnb UK Services Limited, en oppnevnt representant for Aon UKLimited, som er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority). Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan kontrollere dette ved å gå til Financial Services Register eller kontakte FCA på 0800 111 6768 (+44 (0)800 111 6768). Polisen for verts- og opplevelsesforsikringen i AirCover for verter er regulert av det britiske finanstilsynet (FCA). De resterende produktene og tjenestene leveres av Airbnb UK Services Limited og er ikke regulerte. FPAFF609LC

  Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring og er ikke relatert til vertsforsikringen. For annonser i delstaten Washington er Airbnbs kontraktsforpliktelser under vertsbeskyttelsen ved tingskade dekket av en forsikring kjøpt av Airbnb. Vertsbeskyttelsen ved tingskade er underlagt vilkår og unntak.

  Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

  Airbnb
  11. mai 2022
  Var dette nyttig?