Airbnb.org

Finn ut mer om Airbnb.org, en ideell organisasjon som hjelper til med å åpne hjem i krisetider.