AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Beskyttelse fra A til Å. Inkludert for alle verter. Kun på Airbnb.

Ansvarsforsikring på 1 mill. USD

Du er beskyttet, selv i sjeldne tilfeller der en gjest blir skadet.

Skadedekning på 1 mill. USD

Vi dekker skader gjester forårsaker på stedet ditt og tingene dine, inklusive verdigjenstander.

Kjæledyrskader

Ingen grunn til bekymring: Uventet skade forårsaket av firbeinte gjester er dekket.

Grundig rengjøring

Vi kompenserer uventede rengjøringskostnader.

Tapt inntekt

Airbnb refunderer tapt inntekt hvis du må kansellere bestillinger på grunn av skade.

14 dagers rapporteringsvindu

Du har nå 14 dager på deg til å rapportere skade, selv om du har flere bestillinger på rad.

Raskere erstatning

Verter får raskere erstatning for skader forårsaket av gjester (ni dager i gjennomsnitt).

Raskere hjelp til Superhoster

Superhoster får tilgang til egen kundeservicelinje med høyere prioritet.

Bare Airbnb gir deg AirCover

AirbnbKonkurrenter
Ansvarsforsikring på 1 mill. USD
Skadedekning på 1 mill. USD
Kjæledyrskader
Grundig rengjøring
Tapt inntekt
14 dagers rapporteringsvindu
Raskere erstatning
Raskere hjelp til Superhoster
Fordeler ved AirCover sammenlignet med lignende ordninger som tilbys gratis av våre beste konkurrenter.
Alltid inkludert når du er vertskap.

Svar på spørsmålene dine.

Finner du ikke det du leter etter? Besøk hjelpesenteret.
kan du lese enda mer om AirCover og alt programmet har å tilby, i tillegg til vilkår.

Prøv vertskap på Airbnb

Bli vertskap. Vi hjelper deg hvert steg på veien.