Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Vilkår for formildende omstendigheter

  Merk: Denne artikkelen tar ikke for seg omstendigheter knyttet til koronaviruspandemien (covid-19). Se artikkelen om formildende omstendigheter i forbindelse med covid-19 hvis du vil finne ut mer om hvilke omstendigheter som dekkes i forbindelse med covid-19, og spesielt den begrensede dekningen av reservasjoner bestilt etter 14. mars 2020.

  Disse retningslinjene gjelder for reservasjoner med innsjekking 19. januar 2021 eller tidligere. Reservasjoner med innsjekking etter denne datoen er underlagt de oppdaterte vilkårene nedenfor.

  Gjeldende til 19. januar 2021

  Slik fungerer det

  Det kan hende vi kan gi deg en refusjon eller frafalle kanselleringssanksjonene dersom du må kansellere på grunn av uventede omstendigheter du ikke kan kontrollere. Nedenfor er en liste over omstendigheter som dekkes av vilkårene våre for formildende omstendigheter. Undersøk om omstendighetene dine nevnes i listen nedenfor før du kansellerer, og sørg for at du kan oppgi den nødvendige dokumentasjonen.

  Det er viktig å huske på at kansellering uten sanksjoner kun er tilgjengelig for formildende omstendigheter som oppstår før den offisielle innsjekkingsdatoen for reservasjonen din. I tillegg er det viktig å huske at vilkårene for formildende omstendigheter ikke gjelder for Luxe- eller Luxury Retreats-reservasjoner, som er underlagt egne refusjonsvilkår for Luxe-gjester.

  Omstendigheter som krever dokumentasjon

  Dødsfall som rammer vert, medvert, gjest, nærmeste familie eller omsorgspersoner. Du må fremvise et av disse dokumentene:

  • dødsattest
  • nekrolog
  • nyhetsartikkel som navngir den avdøde
  • politirapport

  Uventet alvorlig sykdom eller skade som påvirker en vert eller et medlem av reisefølget. Du må fremvise en legeerklæring som bekrefter at personen ikke kan være vertskap eller reise på grunn av en uventet, alvorlig sykdom eller skade. Legeerklæringen må være datert etter at reservasjonen ble bestilt, og må fremvises innen 14 dager etter kanselleringen. Forhold som allerede er kjent for brukeren på bestillingstidspunktet, dekkes ikke av vilkårene for formildende omstendigheter.

  Offentlige forpliktelser som jurytjeneste, reiserestriksjoner, rettsmøter og militærtjeneste. Du må sende inn en kopi av den offisielle innkallingen datert etter at reservasjonen ble bestilt. Innkallingen må vise navnet på personen som skal utføre forpliktelsen.

  Uforutsett skade på eiendom, vedlikehold eller problemer i omgivelsene til Airbnb-utleiestedet som gjør det utrygt å ha gjester boende, eller som hindrer gjester i å få tilgang til grunnleggende fasiliteter som rennende vann. Dette omfatter ikke planlagte renoveringer. Du må fremvise alle de følgende dokumentene:

  • bevis på at problemet blir løst
  • anslått tidspunkt for når det blir løst
  • faktura for reparasjonene som utføres
  • bilder av skaden

  Transportforstyrrelser som gjør det umulig å reise til reisemålet ditt, herunder stenging av veier og kansellering av fly når det ikke finnes alternative reisemåter. Dette omfatter stenging og kanselleringer som er forårsaket av naturkatastrofer som jordskjelv eller kraftig uvær. Du må fremvise et varsel om veistenging eller dokumentasjon fra flyselskapet om at flyvningen ble kansellert, og tilleggsdokumentasjon som bekrefter at det ikke er mulig å reise til reisemålet ditt.

  Kanselleringer av tog, buss eller ferge der ingen alternative reiser var tilgjengelige samme dag. Du må fremvise dokumentasjon som tydelig viser at transportselskapet ikke var i drift den dagen, for eksempel et skjermbilde av selskapets nettsted eller en lenke til en offisiell uttalelse fra selskapet.

  Omstendigheter som krever særskilt gjennomgang

  Det kreves ingen dokumentasjon under disse omstendighetene, men spesialteamet vårt kommer til å gjennomgå hver sak for å bekrefte at du er direkte berørt.

  Open Homes-reservasjoner som har blitt kansellert. Mer informasjon om Open Homes.

  Naturkatastrofer, terrorvirksomhet og sivile/politiske uroligheter som forhindrer gjesten fra å reise til eller fra reisemålet, eller som gjør det utrygt å ta imot gjester.

  Epidemisk sykdom eller lidelse som plutselig rammer en region eller en hel gruppe mennesker. Dette omfatter ikke eksisterende sykdommer som er forbundet med et område, for eksempel malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii. Alle oppdateringer av retningslinjene våre i forbindelse med et sykdomsutbrudd, og omfanget av retningslinjene, blir bestemt basert på kunngjøringer fra Verdens helseorganisasjon og lokale myndigheter.

   Reiserestriksjoner pålagt av en regjering, et rettshåndhevende organ eller et militærvesen som begrenser reiser til eller fra utleiestedet eller opplevelsesstedet.

   Trusselvurderinger og sikkerhetsråd angående utleiestedets beliggenhet eller området opplevelsen finner sted i, eller reisefølgets avreisested.

   Driftsstans i levering av grunnleggende tjenester som påvirker utleiestedets beliggenhet eller området opplevelsen finner sted i.

   Endringer i krav til visum eller pass som gjør det umulig å reise til reisemålet. Dette omfatter ikke tapte eller utgåtte reisedokumenter.

   Dette må du gjøre

   Hvis du har forsikret deg om at omstendighetene dine oppfyller kravene ovenfor, må du først kansellere reservasjonen på hjemmet eller Airbnb-opplevelsen. Hvis reservasjonen din omfattes av de anerkjente formildende omstendighetene, blir du varslet om at reservasjonen kan kanselleres uten sanksjoner. Hvis du er gjest, får du full refusjon.

   Hvis reservasjonen din ikke automatisk kvalifiserer, fortsetter du å kansellere reservasjonen din, deretter kontakter du oss for å sende inn et krav. Vi veileder deg gjennom de neste trinnene. De omfatter å sende inn nødvendig dokumentasjon og å vente på at teamet vårt gjennomgår saken. Krav må sendes inn senest 14 dager etter kanselleringen.

   Merk: Retningslinjene for formildende omstendigheter nedenfor gjelder for alle reservasjoner med innsjekkingsdato 20. januar 2021 eller senere. De eksisterende retningslinjene ovenfor kommer til å gjelde for alle reservasjoner med innsjekking før 20. januar 2021. Anvendelsen av disse retningslinjene i forbindelse med covid-19 blir ikke endret når de nye retningslinjene trer i kraft 20. januar 2021, og de fleste omstendigheter relatert til covid-19 kommer fortsatt til å være utelukket.

   Vilkår for formildende omstendigheter

   Trer i kraft 20. januar 2021

   Oversikt

   Disse vilkårene for formildende omstendigheter forklarer hvordan kanselleringer blir håndtert når uforutsette hendelser utenfor din kontroll oppstår etter bestillingstidspunktet og gjør det umulig eller ulovlig å fullføre reservasjonen. Disse vilkårene gjelder for reservasjoner av både overnattingssteder og opplevelser.

   Når disse vilkårene tillater kansellering, kontrollerer de og har forrang foran reservasjonens kanselleringsvilkår. Gjester som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere reservasjonen og, avhengig av omstendighetene, motta refusjon i kontanter, reisekreditt og/eller annet vederlag. Verter som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere uten negative konsekvenser, men avhengig av omstendighetene kan kalenderne deres bli blokkert på datoene for den kansellerte reservasjonen.

   Disse hendelsene dekkes

   Disse vilkårene bruker begrepet "hendelse" om følgende situasjoner som oppstår etter bestilling, er uforutsette på bestillingstidspunktet, og hindrer eller forbyr fullførelsen av reservasjonen.

   Endringer av myndighetenes reisekrav. Uventede endringer i krav om visa eller pass fra et myndighetsorgan som hindrer reise til reisemålet. Dette omfatter ikke tapte eller utløpte reisedokumenter eller andre personlige omstendigheter i forbindelse med en gjests tillatelse til å reise.

   Erklærte nødssituasjoner og epidemier. Lokale eller nasjonale nødssituasjoner, epidemier, pandemier og nødssituasjoner knyttet til folkehelsen erklært av myndighetene. Dette omfatter ikke sykdommer som er endemiske eller vanligvis forbundet med et område, for eksempel malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

   Offentlige reiserestriksjoner. Reiserestriksjoner fra et myndighetsorgan som hindrer eller forbyr reise til, opphold ved eller retur fra utleiestedets beliggenhet. Dette omfatter ikke reiseråd og andre lignende råd fra myndighetene som ikke er bindende.

   Militære aksjoner og andre fiendtligheter. Krigshandlinger, fiendtligheter, invasjoner, borgerkrig, terrorisme, eksplosjoner, bombeangrep, opprør, opptøyer, indre uroligheter og politisk uro.

   Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, force majeure, større avbrudd i forsyningen av grunnleggende tjenester, vulkanutbrudd, tsunamier og andre alvorlige og unormale værhendelser. Dette omfatter ikke værforhold eller naturlige forhold som er vanlige nok til å være forutsigbare på dette stedet, for eksempel orkaner som oppstår i orkansesongen i Florida.

   Dette dekkes ikke

   Alt annet. Disse vilkårene dekker kun kanselleringer på grunn av hendelsene beskrevet ovenfor. Alt annet utelukkes. Følgende er eksempler på situasjoner hvor disse vilkårene ikke gjelder: uventet sykdom eller skade; offentlige forpliktelser som jurytjeneste, oppmøte i retten eller militærtjeneste; reiseråd og andre råd fra myndigheter (som ikke utgjør et reiseforbud); kansellering eller utsettelse av et arrangement som reservasjonen ble bestilt i anledning av, og transportforstyrrelser som ikke er tilknyttet en dekket hendelse, for eksempel veistengning og kansellerte fly, tog, busser og ferjer. Hvis du kansellerer en reservasjon i disse tilfellene, blir det refunderte beløpet bestemt av kanselleringsvilkårene som gjelder for reservasjonen.

   Dette gjør du videre

   Hvis vi varsler deg eller publiserer informasjon som bekrefter at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, kan du følge kanselleringsveiledningen vi oppgir. Når vi har varslet deg eller publisert informasjon om hvordan disse vilkårene gjelder, skal du ha muligheten til å kansellere i henhold til vilkårene ved å gå til "Turer" og kansellere den berørte reservasjonen. Hvis du tror at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, men vi har ikke varslet deg eller publisert informasjon om hendelsen, kan du kontakte oss for å kansellere reservasjonen din. Du bør i alle tilfeller være forberedt på å dokumentere hvordan hendelsen har påvirket deg eller reservasjonen din.

   Hvis du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss.

   Annet å være oppmerksom på

   Disse vilkårene gjelder for alle reservasjoner med innsjekkingsdato enten samme dato som vilkårene trer i kraft, eller senere. Disse vilkårene gjelder ikke for Luxe-reservasjoner, som er underlagt refusjonsvilkårene for Luxe-gjester.

   Fikk du hjelpen du trengte?
   Relaterte artikler