Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Retningslinjer for omfattende hendelser med skadelig omfang

Disse retningslinjene oppdateres. De nye vilkårene vises øverst på denne siden og gjelder for alle reservasjoner som finner sted etter 6. juni 2024, med mindre annet er varslet av Airbnb til brukere. De eksisterende vilkårene vises nederst på siden og gjelder for tidligere reservasjoner.

Ikrafttredelsesdato: 6. juni 2024

Oversikt

Generelt styres kanselleringer og refusjoner for Airbnb-reservasjoner av utleiestedets kanselleringsvilkår. I de sjeldne tilfellene at omfattende hendelser hindrer eller forbyr fullføring av en reservasjon, kan vilkårene for omfattende hendelser med skadelig omfang ("vilkårene") gjelde. Når vilkårene gjelder, kan gjestene kansellere reservasjonen og motta refusjon, reisekreditt og/eller annen godtgjørelse uavhengig av reservasjonens kanselleringsvilkår, og verter kan kansellere uten gebyrer eller andre negative konsekvenser, selv om utleiestedets kalender blir blokkert på datoene for den kansellerte reservasjonen.

Disse vilkårene gjelder for reservasjoner av både overnattingssteder og opplevelser, og gjelder for reservasjoner som pågår eller som har innsjekking enten på eller etter datoen vilkårene trer i kraft, med mindre Airbnb varsler brukerne om noe annet. Disse vilkårene for omfattende hendelser med skadelig omfang er ikke en forsikring.

Hvilke hendelser som er dekket

Følgende hendelser dekkes av disse vilkårene hvis de påvirker stedet der reservasjonen er, oppstår etter bestillingstidspunktet, og hindrer eller forbyr fullførelsen av en fremtidig eller pågående reservasjon (referert til i disse vilkårene som "hendelser"):

Erklærte folkehelsekriser og epidemier. Offentlig erklærte epidemier, pandemier og folkehelsekriser. Dette omfatter ikke sykdommer som er endemiske (for eksempel influensa) eller vanligvis forbundet med et område (for eksempel malaria i Thailand). Covid-19 dekkes ikke av disse vilkårene for omfattende hendelser med skadelig omfang.

Reiserestriksjoner fra myndigheter. Obligatoriske reiserestriksjoner fra et myndighetsorgan, for eksempel en evakueringsordre. Dette omfatter ikke reiseråd og andre lignende råd fra myndighetene som ikke er obligatoriske.

Militære handlinger og andre fiendtlige handlinger. Krigshandlinger, fiendtlige handlinger, invasjoner, borgerkrig, terrorangrep, eksplosjoner, bombeangrep, opprør, opptøyer og oppstand.

Storstilt svikt i viktige forsyningstjenester. Langvarig svikt i viktige forsyningstjenester, for eksempel varme, vann og strøm, som påvirker flertallet av hjem på et gitt sted.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer og andre alvorlige værforhold. Værforhold eller naturlige forhold som er vanlige nok til å være forutsigbare på et gitt sted, for eksempel orkaner som oppstår i orkansesongen i Florida, dekkes kun når de resulterer i en annen hendelse som dekkes av disse vilkårene, som hindrer gjennomføring av reservasjonen, for eksempel en obligatorisk evakueringsordre eller et storstilt brudd på viktige forsyninger.

Dette skjer hvis en reservasjon påvirkes av en dekket hendelse

Når en større hendelse inntreffer, vurderer vi situasjonen for å avgjøre om vilkårene for omfattende skadelig hendelse gjelder. Hvis de gjelder, aktiverer vi vilkårene for det berørte området og tidsrammen der vi forventer at hendelsen kommer til å forhindre eller forby gjennomføring av reservasjoner. Reservasjoner utenfor det definerte området og tidsrammen oppfyller muligens ikke kravene, men verter kan fortsatt ha mulighet til å kansellere uten negative konsekvenser hvis de ikke kan være vertskap. Vi overvåker disse situasjonene kontinuerlig og justerer dekningen etter behov for å gjenspeile endrede forhold. Hvis du mener at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, kan du kontakte oss og spørre om dette er tilfelle.

Dette dekkes ikke

Vi forstår at andre omstendigheter som er utenfor din kontroll, kan forstyrre planene dine. I alle situasjoner som ikke er nevnt ovenfor, forblir reservasjonen din underlagt vertens kanselleringsvilkår for utleiestedet.

Eksempler på vanlige hendelser som ikke omfattes av disse retningslinjene, er

  • hendelser som påvirker en gjest eller gjestens mulighet til å reise, men ikke reservasjonsstedet
  • uventet skade eller sykdom
  • offentlige forpliktelser som jurytjeneste eller rettsmøter
  • ikke-bindende reiseråd eller annen offentlig veiledning som ikke er et reiseforbud
  • kansellering eller flytting av et arrangement som reservasjonen ble gjort i forbindelse med
  • transportforstyrrelser som ikke er relatert til en dekket hendelse, for eksempel flyselskapets insolvens, transportstreiker og stengte veier på grunn av vedlikehold

For reservasjoner som ikke dekkes av disse vilkårene, oppfordrer vi gjester og verter til å finne en ordning begge er enig i, for eksempel full eller delvis refusjon eller endring av bestillingsdatoene. Merk at eventuelle refusjoner utenfor reservasjonens kanselleringsvilkår skjer etter vertens skjønn. Airbnb garanterer ikke og tar ikke del i slike refusjoner.

Slik påvirker dette verter

Dersom en reservasjon dekkes av vilkårene for omfattende hendelser med skadelig omfang, kan verter kansellere uten gebyrer eller andre negative konsekvenser. Hvis en vert kansellerer i henhold til disse vilkårene, blokkeres utleiestedets kalender på datoene for den kansellerte reservasjonen. Hvis en reservasjon blir kansellert i henhold til disse vilkårene, mottar ikke verten utbetaling for de kansellerte datoene for reservasjonen. Hvis utbetalingen allerede er gjennomført, blir det refunderte beløpet holdt tilbake fra kommende utbetaling(er).

Uavhengig av om en reservasjon dekkes av disse vilkårene, kan verter kansellere av enkelte gyldige grunner, for eksempel omfattende skade på et utleiested, uten gebyrer eller andre negative konsekvenser. Verter er forpliktet til å kansellere en reservasjon hvis utleiestedet er ubeboelig eller ikke stemmer overens med det gjesten har bestilt. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til fjerning av annonsen, kansellering av eksisterende reservasjoner og refusjon til gjestene inntil utleiestedet er beboelig og i samsvar med beskrivelsen av utleiestedet. Hvis du ikke gjør dette, er det et brudd på grunnreglene for verter, og det kan føre til konsekvenser og til og med fjerning av konto.

Andre ting du bør være oppmerksom på

Disse vilkårene begrenser ikke rettighetene dine i henhold til lokale forskrifter, og eventuelle beslutninger tatt av Airbnb i henhold til disse vilkårene, påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine.

Vilkår for formildende omstendigheter

Trådte i kraft 20. januar 2021

Oversikt

Disse vilkårene for formildende omstendigheter forklarer hvordan kanselleringer blir håndtert når uforutsette hendelser utenfor din kontroll oppstår etter bestillingstidspunktet og gjør det umulig eller ulovlig å fullføre reservasjonen. Disse vilkårene gjelder for reservasjoner av både overnattingssteder og opplevelser.

Når disse vilkårene tillater kansellering, kontrollerer de og overstyrer reservasjonens kanselleringsvilkår. Gjester som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere reservasjonen og, avhengig av omstendighetene, motta refusjon i kontanter, reisekreditt og/eller annet vederlag. Verter som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere uten negative konsekvenser, men avhengig av omstendighetene kan kalenderne deres bli blokkert på datoene for den kansellerte reservasjonen.

Hvilke hendelser som er dekket

Disse vilkårene bruker begrepet "hendelse" om følgende situasjoner som oppstår etter bestilling, som ikke kan forutses ved bestillingstidspunktet, og som forhindrer eller gjør det ulovlig å fullføre reservasjonen.

Endringer i myndigheters reisekrav. Uventede endringer i krav om visum eller pass fra et myndighetsorgan som forhindrer reiser til reisemålet. Dette omfatter ikke tapte eller utløpte reisedokumenter eller andre personlige omstendigheter i forbindelse med en gjests tillatelse til å reise.

Erklærte nødssituasjoner og epidemier. Lokale eller nasjonale nødssituasjoner, epidemier, pandemier og nødssituasjoner knyttet til folkehelsen og som er erklært av myndighetene. Dette omfatter ikke sykdommer som er endemiske eller vanligvis forbundet med et område, for eksempel malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

Reiserestriksjoner fra myndigheter. Reiserestriksjoner fra et myndighetsorgan som hindrer eller forbyr reise til, opphold ved eller retur fra utleiestedets beliggenhet. Dette omfatter ikke reiseråd og andre lignende råd fra myndighetene som ikke er obligatoriske.

Militære aksjoner og andre fiendtlige handlinger. Krigshandlinger, fiendtlige handlinger, invasjoner, borgerkrig, terror, eksplosjoner, bombeangrep, opprør, opptøyer, indre uroligheter og politisk uro.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, force majeure, større avbrudd i forsyningen av grunnleggende tjenester, vulkanutbrudd, tsunamier og andre alvorlige og unormale værhendelser. Dette omfatter ikke værforhold eller naturlige forhold som er vanlige nok til å være forutsigbare på dette stedet, for eksempel orkaner som oppstår i orkansesongen i Florida.

Dette dekkes ikke

Alt annet. Disse vilkårene dekker kun kanselleringer på grunn av hendelsene beskrevet ovenfor. Alt annet er ekskludert. Følgende er eksempler på situasjoner hvor disse vilkårene ikke gjelder: uventet sykdom eller skade, offentlige forpliktelser som jurytjeneste, oppmøte i retten eller militærtjeneste, reiseråd og andre råd fra myndigheter (som ikke utgjør et reiseforbud), kansellering eller utsettelse av et arrangement som reservasjonen ble bestilt i forbindelse med, og transportforstyrrelser som ikke er tilknyttet en dekket hendelse, for eksempel veistengning og kansellerte fly, tog, busser og ferger. Hvis du kansellerer en reservasjon i disse tilfellene, blir det refunderte beløpet bestemt av kanselleringsvilkårene som gjelder for reservasjonen.

Dette gjør du videre

Hvis vi varsler deg eller publiserer informasjon som bekrefter at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, kan du følge kanselleringsinstruksjonene vi oppgir. Når vi har varslet deg eller publisert informasjon om hvordan disse vilkårene gjelder, skal du ha muligheten til å kansellere i henhold til vilkårene ved å gå til "Turer" og kansellere reservasjonen det gjelder. Hvis du tror at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, men vi ikke har varslet deg eller publisert informasjon om hendelsen, kan du kontakte oss for å kansellere reservasjonen. Du bør uansett være forberedt på å dokumentere hvordan hendelsen har påvirket deg eller reservasjonen din.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss.

Andre ting du bør være oppmerksom på

Disse vilkårene gjelder for alle reservasjoner med innsjekking enten samme dag som vilkårene trer i kraft, eller senere.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg