Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Airbnbs retningslinjer for innhold

Når du publiserer innhold på Airbnb, godtar du å følge disse retningslinjene. Innhold omfatter all tekst, alle bilder, lyd, videoer og annet innhold, herunder

 • skriftlig innhold: annonsetitler og -beskrivelser, profilsider, offentlige og private anmeldelser, tilbakemeldinger, innlegg i fellesskapssenteret og meldinger til Airbnb, verter og gjester
 • bildeinnhold: bilder, videoer og bildeinnhold som vises i bilder og videoer (for eksempel plakater eller kunst på en vegg)

Vi forbeholder oss retten til å etter eget skjønn fjerne alt innhold som, helt eller delvis, strider med disse retningslinjene, tjenestevilkårene, standardene for fellesskapet, retningslinjene for anmeldelser eller av andre grunner. Ved gjentatte eller alvorlige overtredelser kan vi også begrense, suspendere eller fjerne den tilhørende Airbnb-kontoen.

Følgende innhold er ikke tillatt på Airbnb:

 • innhold som er opprettet utelukkende for reklameformål eller annet kommersielt innhold, herunder firmalogoer, lenker eller firmanavn
 • spam, uønsket kontakt eller innhold som deles gjentatte ganger på en forstyrrende måte
 • innhold som støtter eller fremmer ulovlig eller farlig aktivitet, eller som er seksuelt eksplisitt, voldelig, grafisk, truende eller trakasserende
 • innhold som er diskriminerende (se retningslinjene mot diskriminering for mer informasjon)
 • innhold som forsøker å utgi seg for å være en annen person, konto eller enhet, herunder en representant for Airbnb
 • innhold som er ulovlig, eller som bryter en annen persons eller enhets rettigheter, herunder immaterielle rettigheter og personvernrettigheter
 • innhold som inneholder en annen persons private eller konfidensielle opplysninger, herunder innhold som er tilstrekkelig til å identifisere et utleiesteds beliggenhet

Ytterligere brudd på retningslinjene for spesifikke innholdstyper:

Annonsetitler

 • annonsetitler med informasjon som er irrelevant for utleiestedets type, stil eller opplevelse
 • annonsetitler med symboler eller emojier

Annonse- eller profilsider

 • annonser og profiler som gir bedragersk, falsk, misvisende eller villedende informasjon

Fellesskapssenter

 • innhold som ikke har noe med emnet å gjøre, eller som ikke stiller spørsmål eller gir svar på et spørsmål som en del av en større diskusjon
 • trakassering, provokasjoner (nett-troll) eller gjentatte angrep på medlemmer av fellesskapet

Anmeldelser

Egendefinerte nettadresser

Innhold knyttet til covid-19

  Slik rapporterer du innhold som bryter med retningslinjene våre

  Hvis du mener at noe innhold bryter med disse retningslinjene, kan du rapportere innholdet direkte gjennom appen eller ved å kontakte oss.

  Var denne artikkelen til hjelp?

  Relaterte artikler

  Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
  Logg inn eller registrer deg