Tillit og sikkerhet

Din sikkerhet er vår førsteprioritet

Å skape en verden hvor noen virkelig kan høre til krever et tillitsgrunnlag med basis i konsekvente forventninger til verter og gjesters atferd. Vi har etablert disse fellesskapsstandardene for å hjelpe med veiledning og standardisere verdiene som ligger til grunn for vårt globale fellesskap.

Dette er et levende dokument, da vi hele tiden spisser vår tilnærming for å møte behovene i fellesskapet. Men disse fem standardene - trygghet, sikkerhet, rettferdighet, autentisitet og pålitelighet - forblir sentrale søyler i vår innsats for å sikre trygghet og fostre tilhørighet. Vi jobber alltid for å sikre at de opprettholdes og håndheves.

Trygghet

Airbnb-eventyret ditt begynner det øyeblikket du omfavner den nye og ukjente. Det er bare mulig når du stoler på dette fellesskapet og føler deg trygg. Som et resultat av dette krever vi at du avstår fra å true eller utsette noen for fare.

Skade deg selv eller andre

Du bør ikke begå fysisk eller seksuelt overfall, seksuelt misbruk, seksuell trakassering, vold i hjemmet, ran, menneskehandel, andre voldshandlinger eller holde noen mot deres vilje. Medlemmer av farlige organisasjoner, inkludert terrorister, organiserte kriminelle og voldsomme rasistiske grupper, er ikke velkomne i dette fellesskapet. Airbnb er forpliktet til å samarbeide med håndhevelsesorganer hvor nødvendig og besvare gyldige anmodninger fra håndhevelsesmyndigheter.

Vi tar selvmord, selvskade, spiseforstyrrelser og hardt narkotikamisbruk ekstremt alvorlig og arbeider for å hjelpe mennesker i krise.

Truende atferd

Du bør ikke formidle en intensjon om å skade noen med ord eller fysiske handlinger. Vi tar også trusler om selvskading like alvorlig som vi tar trusler om handlinger. Vi vil gripe inn hvis vi blir oppmerksomme på en trussel.

Skape farlige situasjoner

Du skal ikke ha usikrede våpen, sykdomsrisiko eller farlige dyr i utleiestedet. Du skal heller ikke skape forhold som øker sannsynligheten for brann eller som hindrer rømning i nødstilfeller.

Sikkerhet

Våre medlemmer i fellesskapet i Airbnb deler boligene sine, nabolag og opplevelser. Enten du åpner hjemmet ditt som vert eller du opplever vertens gjestfrihet som gjest, skal du stole på at du vil føle deg sikker. Vi ber deg om å respektere andres eiendom, informasjon og personlige eiendeler.

Tyveri, hærverk eller utpressing

Du skal ikke ta eiendom som ikke er din, bruke andres eiendom uten deres tillatelse, kopiere andres nøkler eller identitetsdokumenter, skade andres eiendom, forbli i utleiesteder etter at oppholdet er avsluttet, eller true noen med dårlig rangering eller annen straff eller skade for å få erstatning eller andre fordeler.

Spam, phishing eller svindel

Du skal ikke utføre transaksjoner utenom Airbnbs betalingssystem; gjennomføre bestillingssvindel, kredittkortsvindel eller hvitvaske penger; forsøke å drive trafikk til andre nettsteder eller markedsføre urelaterte produkter; avlede betalinger ment for andre; misbruke vårt referansesystem; eller komme med falske påstander mot andre medlemmer av fellesskapet.

Brudd på andres personvern eller immaterielle rettigheter

Du bør ikke spionere på andre mennesker; kameraer er ikke tillatt i utleiestedet ditt, med mindre de tidligere er opplyst og synlige, og de er aldri tillatt i private rom (for eksempel bad eller soveområder). Du bør ikke få tilgang til andres kontoer uten autorisasjon eller brudd på andres personvern, opphavsrett eller varemerker.

Rettferdighet

Det globale Airbnb-fellesskapet er like mangfoldig, unikt og levende som verden rundt oss. Rettferdighet er det som holder oss sammen, det som gjør det mulig for hver enkelt av oss å stole på hverandre og integrere oss sømløst inn i samfunn og som lar oss virkelig føle oss som hjemme.

Diskriminerende atferd eller hatmeldinger

Du skal behandle alle med respekt i hver samhandling. Så bør du følge alle gjeldende lover og ikke behandle andre annerledes på grunn av deres rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemning eller alvorlige sykdommer. På samme måte er det ikke tillatt å fornærme andre på disse grunnlagene.

Mobbing eller trakassering av andre

Du skal ikke dele personlig informasjon for å skamgjøre eller utpresse andre, utsette andre for uønsket atferd, ærekrenke andre eller bryte våre standarder for anmeldelser og innhold.

Forstyrrende atferd

Du skal ikke forstyrre fellesområder, behandle naboer som en "resepsjon", skape en gjennomgripende og betydelig plage for de rundt deg, eller vedvarende unnlate å svare på naboens eller lokalsamfunnets bekymringer.

Autentisitet

Dine erfaringer på Airbnb bør være fulle av herlige øyeblikk og overraskende opplevelser. Siden fellesskapet vårt er bygget på tillit, er autentisitet essensielt - det krever en balanse av felles forventninger, ærlige interaksjoner og nøyaktige detaljer.

Feilrepresentere deg selv

Du skal ikke oppgi et falskt navn eller fødselsdato, bruke utleiesteder for kommersielle formål uten tillatelse fra verten din, ha arrangement eller fester uten vertens godkjenning, ha flere kontoer eller opprette en konto dersom du er under 18 år.

Uærlig om stedene dine

Du bør ikke oppgi unøyaktig stedsinformasjon eller tilgjengelighet, villede folk om utleiestedets type, egenskaper eller karakter, erstatte et utleiested med et annet, lage opp falske eller bedragerske annonser, legge igjen falske anmeldelser, ha villedende priser eller unnlate å informere om farer og problemer med boliger.

Opplevelser som kun er transaksjoner

Airbnb begynte som en måte hvor folk kunne dele hjemmet sitt. Selv om Airbnb har vokst siden begynnelsen, og deling av hjem har ekspandert til hele verden, forventer vi fremdeles at hvert utleiested er ikke bare en transaksjon, men et sted for andre å føle seg hjemme.

Pålitelighet

Hver Airbnb-opplevelse er unik og hver detalj er spesifikk for et hjem, et nabolag og en vert. Siden fellesskapet forplikter seg basert på disse detaljene, må vi kunne stole på hverandres pålitelighet - enten det gjelder tidsriktig kommunikasjon, tilstanden til hjemmet eller de forventningene vi stiller.

Tilby ubeboelige hjem

Du skal ikke tilby plass med med rengjøring som er dårligere enn våre standarder eller utelukke mangel på rennende vann eller strøm. Du skal ikke tilby plass som ikke er legitime soverom (f.eks. Campingutstyr), ikke stasjonære for oppholdets varighet (f.eks. flytting av båter), eller mangler tilgang til dedikerte toalettfasiliteter (f.eks. dirigere gjester til å bruke offentlige bad).

Bryte avtaler

Ved manglende formildende omstendigheter, skal du ikke kansellere etter tidsfristen som står i utleiestedets kanselleringsvilkår. Du skal heller ikke gjøre det umulig å sjekke inn, unnlate å betale eller bryte husreglene.

Å ikke svare

Du må ikke ha vedvarende og kontinuerlige lave vurderinger, ikke svare under reservasjonen eller oppholdet, ikke gi kontaktinformasjon for verten eller nekte å delta i løsningsprosessen.