Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater
  Gå til hovedhjelpeinnhold

  Hvordan blir jeg en Superhost?

  For å bli en Superhost må du ha en pålitelig konto og oppfylle følgende krav. Prestasjonen din måles over de siste 12 månedene som vert. Du trenger allikevel ikke å ha vært vert i 12 hele måneder for å bli kvalifisert. Se Superhost-statusen din.

  Superhost-krav:

  • minst 10 fullførte turer ELLER 3 fullførte reservasjoner på minst 100 netter til sammen
  • en opprettholdt svarprosent på 90 % eller mer
  • en opprettholdt kanselleringsrate på 1 % (1 kansellering per 100 reservasjoner) eller mindre, med unntak av de som faller innunder vilkårene våre for formildende omstendigheter
  • opprettholdelse av en samlet vurdering på 4,8 (denne vurderingen går ut ifra de siste 365 dagene med anmeldelser, basert på datoen gjesten la igjen en vurdering, ikke datoen gjesten sjekket ut på)

  Oppnåelse av Superhost-status

  Du trenger ikke søke for å bli Superhost. Hvis du oppfyller programkravene på den kvartalsvise vurderingsdatoen, kvalifiserer du til Superhost-status. Kvartalsvise vurderinger begynner 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober hvert år. Vi varsler deg om Superhost-statusen din ved slutten av hver vurderingsperiode. Denne avsluttes vanligvis ti dager etter at vurderingen begynner. Bare hovedverter er kvalifisert til å oppnå Superhost-status.