Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Airbnbs moderering av anmeldelser når det oppstår uenigheter

Etter hvert som Airbnbs fellesskap utvikler seg, fortsetter vi å oppdatere disse retningslinjene ved behov for å sikre at anmeldelser reflekterer gjestene og vertenes ærlige og personlige opplevelser.

Vi mener at et godt anmeldelsessystem må respektere og beskytte fellesskapets ærlige tilbakemeldinger. Derfor tar vi fjerning av enhver anmeldelse svært alvorlig. Du kan lese den fullstendige versjonen av Airbnbs retningslinjer for anmeldelser, men kort fortalt innebærer dette at en anmeldelse kan fjernes dersom

Moderering etter vurdering av partiskhet

Fellesskapet drar størst nytte av anmeldelser som gir et upartisk bilde av opplevelsen medlemmet hadde. Airbnb fjerner anmeldelser når de viser upassende partiskhet, for eksempel fordi anmelderen forsøker å utpresse, har interessekonflikter med eller er konkurrenten til personen som anmeldelsen handler om.

Utpressing eller incentiv

Ethvert forsøk på å bruke anmeldelser eller svar på anmeldelser til å tvinge en person til å gjøre noe de ikke er forpliktet til, er misbruk av anmeldelser, og det tillater vi ikke.

Folk som bruker Airbnb har ikke lov til å knytte positive anmeldelser til løfter om kompensasjon eller true med negative anmeldelser hvis et ønske ikke blir oppfylt. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller deaktivering av Airbnb-kontoen din.

Retningslinjene forbyr disse situasjonene:

  • En gjest truer med negative anmeldelser eller vurderinger i et forsøk på å tvinge verten til å gi refusjon, ytterligere kompensasjon eller en gjensidig positiv anmeldelse.
  • En vert krever at en gjest skal legge igjen en positiv anmeldelse eller vurdering eller endre en anmeldelse i bytte mot delvis eller full refusjon eller en gjensidig anmeldelse. Verter kan heller ikke tilby et gratis eller rabattert opphold i bytte mot at en gjest endrer en eksisterende anmeldelse.
  • En vert eller gjest ber noen om å iverksette spesifikke handlinger i forbindelse med en anmeldelse i bytte mot løsning på en uenighet.

Retningslinjene forbyr ikke

  • gjester fra å kontakte en vert med et problem før de skriver en anmeldelse
  • en vert eller gjest fra å søke refusjon eller tilleggsbetaling og skrive en anmeldelse – så lenge anmeldelsen ikke brukes som en trussel for å påvirke utfallet av tvisten
  • en vert fra å be en gjest om å legge igjen en ærlig, positiv anmeldelse eller vurdering som gjenspeiler en positiv opplevelse
  • en vert eller gjest fra å endre en anmeldelse innen tidsrammen for korrektur

Interessekonflikter

Vi fjerner anmeldelser som viser tegn til å være skrevet utelukkende for å øke en persons samlede vurdering eller i tilfeller der vi mistenker at oppholdet aldri ble gjennomført.

Det er ikke tillatt å godta falske reservasjoner i bytte mot en positiv anmeldelse, å bruke en sekundær konto for å skrive anmeldelser om deg selv eller utleiestedet ditt eller å gi noe av verdi i bytte mot positive anmeldelser. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller deaktivering av Airbnb-kontoen din.

Anmeldelser av konkurrenter

Anmeldelser skrevet av konkurrenter (for eksempel konkurrerende virksomheter, utleiesteder eller opplevelser) med det formål å avskrekke andre fra å bestille disse utleiestedene eller opplevelsene eller for å fremme andre utleiesteder eller opplevelser, er ikke tillatt. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller deaktivering av Airbnb-kontoen din.

Brudd på festforbud

Vi kan fjerne anmeldelser i visse situasjoner der gjesten har brutt retningslinjene for fester og arrangementer under oppholdet. Vi stoler på at vertene våre gjennomfører tiltak for å prøve å stoppe en fest før den blir et sikkerhetsproblem eller til plage for lokalsamfunnet. Vi erkjenner imidlertid at det å stoppe en fest kan føre til en urettferdig negativ anmeldelse av verten. For å oppmuntre til inngrep og minimere virkningen av partiske anmeldelser kan en gjests anmeldelse fjernes hvis verten kan dokumentere i tilstrekkelig grad at det har skjedd alvorlige brudd på retningslinjene for fester og arrangementer. Disse anmeldelsene fjernes imidlertid ikke hvis de inneholder viktig informasjon som kan være svært relevant for en fremtidig gjest.

Moderering etter vurdering av relevans

Anmeldelser gir medlemmer av fellesskapet informasjon og innsikt som hjelper dem å ta bedre avgjørelser angående bestillinger. Anmeldelser er mest nyttige når anmelderne beskriver opplevelsen nøyaktig og gir sin ærlige mening.

Når en anmeldelse inneholder informasjon som ikke er relatert til en gjest eller verts opplevelse, eller den fokuserer på noe personen som anmeldelsen handler om ikke kan kontrollere, vurderer modereringsteamet vårt anmeldelsens relevans ved å se på følgende:

  1. Skildrer anmeldelsen anmelderens opplevelse og personlige perspektiv?
  2. Er anmeldelsen nyttig for andre medlemmer av Airbnb-fellesskapet? Gir den viktig informasjon om en vert, gjest, et utleiested eller en opplevelse som kan hjelpe andre med å ta et velinformert valg når de bestiller?

Hvis Airbnb fastslår at anmeldelsen ikke inneholder relevant informasjon om en vert, gjest, et utleiested eller en opplevelse, fjerner vi anmeldelsen. Anmeldelser som for det meste inneholder irrelevant informasjon, kan også fjernes, men bare i tilfeller der det er sannsynlig at den relevante informasjonen ikke i vesentlig grad bidrar til å hjelpe andre medlemmer av fellesskapet med å ta en avgjørelse om de skal bestille eller ikke.

Eksempler på overtredelser og ikke-overtredelser angående relevans

Irrelevant: "Ikke stol på taxisjåførene i denne byen, de velger de verste rutene!"

Relevant: "Ikke stol på taxisjåførene i denne byen, de velger de verste rutene! I tillegg var utleiestedet fullstendig i uorden da jeg ankom, og verten svarte aldri på bekymringsmeldingene mine."

Irrelevant: "Denne gjesten var en løgnhals. Hun kan umulig ha vært en ordentlig lege."

Relevant: "Gjesten kom for sent til innsjekking og kjeftet på meg fordi jeg ikke sto opp raskt nok for å slippe henne inn. Hun var uhøflig og ble lett irritert under hele oppholdet. Jeg hadde ikke likt å være hennes pasient."

Moderering av anmeldelser av kansellerte reservasjoner

Airbnb tillater deg å legge inn anmeldelser for reservasjoner som kanselleres etter kl. 00.00 på innsjekkingsdagen. Vi gjør dette for å samle inn tilbakemeldinger om de viktigste delene av en reiseopplevelse, enten det betyr tilbakemeldinger om kommunikasjon, brudd på husregler, problemer med utleiestedet ved innsjekking osv.

Hvis du velger å skrive en anmeldelse for en kansellert reservasjon, ber vi deg om å skrive en relevant tilbakemelding om ting du har opplevd selv. I tilfeller der Airbnb kan bekrefte at en anmeldelse er skrevet om en kansellert reservasjon og anmeldelsen inneholder informasjon som er irrelevant for fellesskapet (f.eks. frustrasjon over et innstilt fly), fjernes anmeldelsen.

Kansellerte reservasjoner

I noen tilfeller kan gjester ha muligheten til å legge inn anmeldelser for visse reservasjoner som kanselleres etter kl. 00.00 på innsjekkingsdagen.

Hvis du velger å skrive en anmeldelse for en kansellert reservasjon, ber vi om at tilbakemeldingen din kun tar for seg det du har opplevd. Det kan være tilbakemeldinger om kommunikasjon, brudd på husregler, problemer med utleiestedet på innsjekkingstidspunktet osv. Husk at hvis du ikke har sjekket inn, er det ikke sikkert du har relevante tilbakemeldinger om beliggenhet, fasiliteter og verdi. En anmeldelse som er skrevet om en kansellert reservasjon, kan fjernes hvis informasjonen er irrelevant for fellesskapet (f.eks. frustrasjon over et innstilt fly), eller hvis en gjest kansellerte reservasjonen på grunn av omstendigheter som ikke er relatert til opplevelsen på Airbnb.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg