AirCover for verter

Beskyttelse fra A til Å.
Alltid inkludert.
Kun på Airbnb.

Identitetskontroll av gjester

Det omfattende verifiseringssystemet vårt kontrollerer opplysninger som navn, adresse, offentlig utstedt legitimasjon med mer for å bekrefte identiteten til gjestene som bestiller på Airbnb.

Risikovurdering av reservasjoner

Den egenutviklede teknologien vår analyserer hundrevis av faktorer i hver eneste reservasjon og blokkerer enkelte bestillinger som viser høy risiko for forstyrrende fester og skade på eiendom.

Skadedekning på 3 millioner USD

Hvis gjestene ikke betaler for skader på hjemmet ditt og eiendelene dine, kan du få dekket kostander på opptil 3 millioner USD av vertsbeskyttelsen ved tingskade. Beskyttelsen dekker følgende:

Kunst og verdisaker

Få erstatning for kunst og verdisaker som blir skadet.

Bil og båt

Få erstatning for skader på biler, båter og andre fartøy som du parkerer eller oppbevarer ved hjemmet.

Skader forårsaket av kjæledyr

Få erstatning for skader forårsaket av en gjests kjæledyr.

Inntektstap

Hvis du må kansellere Airbnb-bestillinger på grunn av skader forårsaket av gjester, kompenserer vi for den tapte inntekten.

Grundig rengjøring

Få erstatning for ekstra rengjøringstjenester som er nødvendig for å fjerne flekker og røyklukt.

Ansvarsforsikring på 1 million USD

Beskyttelse i de sjeldne tilfellene der en gjest blir skadet, eller gjesters eiendeler blir skadet eller stjålet.

Døgnåpen sikkerhetstelefon

Hvis du noen gang føler deg utrygg, trengs det bare ett trykk i appen for å komme i kontakt med spesialopplærte sikkerhetsmedarbeidere, døgnet rundt.

Her finner du utfyllende informasjon om hvordan AirCover for verter beskytter deg, og om eventuelle unntak som gjelder.

Bare Airbnb gir deg AirCover

Airbnb
Konkurrenter
Identitetskontroll av gjester
Risikovurdering av reservasjoner
Skadedekning på 3 millioner USD
Kunst og verdisaker
Bil og båt
Skader forårsaket av kjæledyr
Inntektstap
Grundig rengjøring
Ansvarsforsikring på 1 million USD
Døgnåpen sikkerhetstelefon
Sammenligningen tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon og gratistilbud fra ledende konkurrenter per oktober 2022.

Svar på dine spørsmål

Finner du ikke det du leter etter? Besøk hjelpesenteret.

Legg ut stedet ditt på Airbnb – helt enkelt

Airbnb start gjør det enklere å legge ut stedet ditt på Airbnb: Du får hjelp fra en Superhost helt fra første spørsmål til du tar imot første gjest.