Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Regler
Vert

Ansvarlig vertskap i USA

Vi oppfordrer verter til å tenke nøye gjennom ansvaret de har. Vertskapsrollen byr på mange verdifulle opplevelser, men det krever også en viss grad av forpliktelse. I tillegg til de grunnleggende kravene vi har for alle verter, finner du noen tips om ansvarlig vertskap her.*

Sikkerhet

Hvordan kan jeg sørge for at stedet mitt er trygt for gjester?

Ved nødstilfelle

Kontaktinformasjon

Oppgi lokale nødnumre og adressen til nærmeste sykehus. Gi gjestene et telefonnummer de lett kan kontakte deg på i nødstilfeller, samt et reservenummer. Tydeliggjør også hvordan du bør kontaktes hvis gjesten har spørsmål eller det oppstår problemer.

Utstyr

Ha førstehjelpsskrin lett tilgjengelig.

Brannforebygging

Sørg for at du har en fungerende røykvarsler og karbonmonoksidvarsler, og at eiendommen din oppfyller myndighetenes retningslinjer for sikkerhet i området (f.eks. International Building Code, et internasjonalt bygningsreglement utviklet av ICC). Sørg for at du har en fungerende brannslukker, og at nødvendig vedlikehold utføres.

Utganger

Sørg for at du har en tydelig merket rømningsvei, og legg ut et kart over rømningsveien i hjemmet ditt.

Reduser risiko

Privatliv

Ta alltid hensyn til gjestenes privatliv. Oppgi alltid om det finnes overvåkningskameraer eller annet overvåkingsutstyr i eller rundt utleiestedet ditt. Sørg for at du er kjent med og overholder gjeldende føderale, statlige og lokale lover.

Belegg

Fastsett grenser for hvor mange gjester du kan ta imot på en sikker måte. Det kan hende at lokale myndigheter har retningslinjer for dette.

Tilgang

Gå gjennom hjemmet ditt for å få identifisere områder der gjester kan snuble eller falle, og fjern faren eller merk den tydelig. Ta hånd om eventuelle ledninger med manglende isolering. Sørg for at trappene er trygge og har rekkverk. Fjern eller lås inn alle gjenstander som kan være farlige for gjestene dine.

Barnesikring

Sørg for at hjemmet ditt er trygt for barn, eller informer gjestene om potensielle farer.

Inneklima

Sørg for at hjemmet ditt er riktig ventilert, og at temperaturkontrollen er tydelig merket og fungerer. Forsikre deg om at gjestene vet hvordan de skal bruke varmeovnen på en sikker måte.

Naboer

Hvordan kan jeg ta hensyn til naboene mine?

Bygningsregler

Sørg for at du informerer gjestene om regler for fellesområder. Det kan være lurt å varsle naboer om at du skal ha gjester, og å minne gjestene på at de ikke må forstyrre naboene (for eksempel at de ikke skal banke på døren eller ringe på for å bli sluppet inn).

Røyking

Hvis du ikke tillater røyking, foreslår vi at du setter opp skilt for å minne gjestene på det. Hvis du tillater røyking, må du sørge for at du har askebeger tilgjengelig på steder det er greit å røyke.

Parkering

Sørg for å informere gjestene om parkeringsregler for bygningen og nabolaget.

Støy

Minn gjestene på at de ikke må bråke for mye. Vurder om du vil tillate spedbarn, kjæledyr og fester. Lag retningslinjer for tilfeller der gjester inviterer andre mennesker på besøk, og sørg for at gjestene er klar over "festreglene" dine.

Kjæledyr

Hvis du tillater kjæledyr, sørg for at gjestene kjenner til ting som lokale parker og skikker (f.eks. å plukke opp etter hunden). Sørg for å ha en reserveplan i tilfelle kjæledyret til en gjest forstyrrer naboene (som telefonnummer til et dyrepensjonat i nærheten).

Husregler

For å unngå overraskelser kan det være lurt å ta med informasjonen ovenfor i husreglene i Airbnb-annonsen.

Tillatelser

Hvem skal ha beskjed om at jeg er vertskap på Airbnb?

Kontrakter

Undersøk reglene i sameiet eller borettslaget for å være sikker på at det ikke er forbud mot fremleie eller andre restriksjoner mot utleie. Les leieavtalen og snakk med husverten din dersom det er nødvendig. Du kan vurdere å ta med en tilleggsklausul i kontrakten som omhandler interessene til disse partene, og skisserer ansvaret og forpliktelsene til alle parter.

Romkamerater

Hvis du har romkamerater, kan du vurdere en skriftlig avtale som omhandler ting som hvor ofte du planlegger å være vertskap, hvordan du sørger for at gjestene følger husreglene, og om dere deler inntektene, hvis det gir mening for deg.

Naboer

Vurder om du bør varsle naboene om vertskapsplanene dine, og snakk med dem om hvordan du skal sørge for at gjestene ikke forstyrrer dem.

Subsidiert bolig

Hvis du bor i en offentlig eller subsidiert bolig, kan det være spesielle regler som gjelder for deg. Den som er ansvarlig for eiendommen, kan trolig svare på spørsmål om dette.

Generelle forskrifter

Hvilke lokale forskrifter gjelder for meg?

Skatt

Sørg for å undersøke gjeldende krav om lokale skatter eller næringslisens. Dette kan omfatte ting som hotellskatt / skatt på korttidsutleie, salgsskatter og andre omsetningsskatter som merverdiavgift (mva.), skatt på varer og tjenester (GST) og inntektsskatt.

Tillatelser og registreringer

Sørg for at du kjenner til eventuelle gjeldende tillatelser, reguleringsplaner, sikkerhets- og helseforskrifter. Myndighetene som regulerer bruk og utvikling av eiendom i området, kan ha nyttige opplysninger om slike forskrifter.

Kontroll/regulering av husleie

Hvis du bor i en bolig med kontroll eller regulering av husleie, kan det være egne regler som gjelder for deg. Kontakt den lokale utleieforeningen for spørsmål om dette.

Lokale forskrifter

Velg et sted nedenfor for å lese informasjon om en spesifikk by, fylke eller region. Hvis området ditt ikke er oppført, kan du lese generell informasjon om lokale forskrifter.

Bli med i en lokal vertsklubb

Når du bestemmer deg for å bli vertskap på Airbnb, er det viktig at du setter deg inn i lovene i byen du er vertskap i. Du har kanskje mange spørsmål, og hvem er vel bedre å snakke med enn lokale verter i området?

Det er enkelt – finn den offisielle vertsklubben i nærområdet ditt. Finner du ikke byen din? Søk etter den lokale vertsklubben på Facebook.

Viktige ting å undersøke

Skatt

Det kan være komplisert å sette seg inn i skatteregler, og du bør ta deg tid til å undersøke hva som gjelder for deg og din situasjon.

Ernst & Young har utarbeidet en oversikt over skatt for Airbnb-verter knyttet til amerikansk beskatning av leieinntekter: Ernst & Youngs "General guidance on the taxation of rental income" for USA (engelsk). Denne informasjonen gir en oversikt over hvordan du fullfører skattemeldingen, samt noe av ansvaret du har med hensyn til skatt av inntektene fra vertskapsvirksomheten din på Airbnb og andre utleieplattformer. Informasjonen fra Ernst & Young gjelder utelukkende amerikansk inntektsskatt, og omfatter ikke veiledning knyttet til utleieskatt, hotellskatt, merverdiavgift eller andre skatter.

Ansvarsfraskrivelse: Airbnbs presentasjon av Ernst & Young er ikke nødvendigvis en anbefaling. Skatterådgivning er komplisert, og du bør gjøre dine egne vurderinger når du mottar råd. Airbnb er ikke ansvarlig for rådgivning om skatt eller andre emner gitt av tredjeparter.

Forsikring

Samarbeid med forsikringsselskapet ditt for å finne ut hvilke forpliktelser, begrensninger og hvilken dekning som kreves for nettopp din situasjon.

Vertsbeskyttelse ved tingskade og vertsforsikring

AirCover for verter omfatter vertsbeskyttelse ved tingskade og vertsforsikring, og gir deg grunndekning for oppførte skader og forpliktelser. Disse erstatter imidlertid ikke boligforsikring, utleieforsikring eller tilstrekkelig ansvarsforsikring. Det kan hende at du må oppfylle andre forsikringskrav.

Vi oppfordrer på det sterkeste at alle verter setter seg inn i vilkårene i forsikringspolisen sin. Ikke alle forsikringer dekker skade eller tap forårsaket av en gjest som overnatter hos deg.

Les mer om AirCover for verter.

Ansvar og grunndekning

Gjennomgå bolig- eller utleieforsikringen din med forsikringsselskapet for å sørge for at utleiestedet har tilstrekkelig ansvarsforsikring og eiendomsbeskyttelse.

Besøk hjelpesenteret for mer informasjon om hvordan Airbnb fungerer.

*Merk at Airbnb ikke har kontroll over oppførselen til verter, og fraskriver seg alt ansvar for dette. Hvis verten forsømmer ansvaret sitt, kan det føre til suspensjon eller fjerning fra Airbnbs nettside.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler