Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Ansvarlig vertskap i USA

  Vi oppfordrer verter til å tenke nøye over hvilket ansvar de har. Det å være vertskap byr på mange verdifulle opplevelser, men det krever også en viss grad av forpliktelse. I tillegg til de grunnleggende kravene som vi forventer fra alle verter, finner du her noen tips til ansvarlig vertskap.*

  Helse og renhold

  Du finner helhetlig informasjon om Airbnbs femtrinnsprosess for forbedret rengjøring i artikkelen Generell informasjon om å være vertskap for bosteder.

  Viktige anbefalinger knyttet til renhold

  Generelle ressurser

  Sikkerhet

  Hva kan jeg gjøre for å gjøre stedet mitt trygt for gjester?

  Nødprosedyrer

  Kontaktinformasjon

  Oppgi lokale nødnumre og adressen til nærmeste sykehus. Gi gjestene et telefonnummer de lett kan kontakte deg på i nødstilfeller, samt et reservenummer. Gjør det også klart hvordan du vil kontaktes hvis gjesten har spørsmål eller det oppstår problemer.

  Utstyr

  Sørg for at det er et førstehjelpsskrin lett tilgjengelig.

  Brannforebygging

  Sørg for at du har en fungerende røykvarsler og en karbonmonoksidalarm, og at eiendommen din oppfyller myndighetenes retningslinjer for sikkerhet i ditt område (f.eks. International Building Code, et internasjonalt bygningsreglement utviklet av ICC). Sørg for at det er en fungerende brannslukker på stedet og gjennomfør nødvendig vedlikehold.

  Utganger

  Sørg for at du har rømningsveier som er tydelig merket i tilfelle brann, og at du legger ut et kart over disse i hjemmet ditt.

  Minimer farer

  Privatliv

  Ta alltid hensyn til gjestenes privatliv. Oppgi alltid om det finnes overvåkningskameraer eller annet overvåkingsutstyr i eller rundt utleiestedet ditt. Sørg for at du kjenner til og overholder gjeldende føderale, statlige og lokale lover.

  Belegg

  Fastsett grenser for hvor mange gjester du trygt kan ta imot – de lokale myndighetene kan ha retningslinjer om dette.

  Tilgang

  Gå igjennom hjemmet ditt for å få oversikt over områder der gjester kan snuble eller falle, og fjern faren eller merk den tydelig. Ta hånd om eventuelle ledninger med manglende isolering. Sørg for at trappene er trygge og at de har rekkverk. Fjern eller lås vekk alle gjenstander som kan være farlige for gjestene dine.

  Barnesikring

  Sørg for at hjemmet ditt er trygt for barn, eller informer gjester om potensielle farer.

  Inneklima

  Sørg for at hjemmet ditt er riktig ventilert og at temperaturkontrollen er tydelig merket og fungerer. Sørg for at gjestene vet hvordan de kan bruke varmeapparatet på en trygg måte.

  Naboer

  Hvordan kan jeg ta hensyn til naboene mine?

  Bygningsregler

  Sørg for at du videreformidler reglene for fellesområdene i bygningen til gjesten din. Det kan være lurt å varsle naboene om at du skal ha gjester, og å minne gjestene på at de ikke må forstyrre dem (for eksempel at de ikke skal banke på døren deres eller ringe på for å bli sluppet inn).

  Røyking

  Hvis du ikke tillater røyking, foreslår vi at du henger opp plakater om dette for å minne gjestene på det. Hvis du tillater røyking, sørg for at du har askebeger tilgjengelig på steder det er greit å røyke.

  Parkering

  Sørg for at du informerer gjesten din om parkeringsreglene ved bygningen din og i nabolaget.

  Støy

  Gi gjestene en påminnelse om at de ikke må bråke for mye. Du bør vurdere om du vil tillate spedbarn, kjæledyr og fester. Lag retningslinjer for tilfeller der gjester inviterer andre mennesker på besøk, og sørg for at gjestene er klar over "festreglene" dine.

  Kjæledyr

  Hvis du tillater kjæledyr, sørg for at gjestene kjenner til ting som lokale parker og lokale normer (f.eks. å plukke opp etter hunden din). Ha en reserveplan i tilfelle kjæledyret til en gjest forstyrrer naboene (det kan være telefonnummeret til et dyrepensjonat i nærheten).

  Husregler

  For å unngå overraskelser kan det være lurt å inkludere informasjonen ovenfor i husreglene i annonsen på Airbnb.

  Tillatelser

  Hvem bør jeg varsle om at jeg er vertskap på Airbnb?

  Kontrakter

  Undersøk reglene i huseierforeningen eller borettslaget for å være sikker på at det ikke er noen forbud mot fremleie eller andre restriksjoner mot utleie. Les leieavtalen og snakk med huseier dersom det er nødvendig. Du bør kanskje vurdere et tillegg i kontrakten din som adresserer bekymringene til disse partene, og skisserer ansvaret og forpliktelsene til alle parter.

  Romkamerater

  Hvis du har romkamerater, vurder en skriftlig leieavtale som skisserer ting som hvor ofte du planlegger å være vertskap, hvordan du sørger for at gjestene følger husreglene og om du deler inntektene hvis det passer deg.

  Naboer

  Vurder om det er nødvendig å varsle naboene dine om at du skal være vertskap, og om du bør fortelle dem om hvordan du har tenkt å sørge for at gjestene ikke forstyrrer.

  Subsidiert bolig

  Hvis du bor i offentlig eller subsidiert bolig, kan det være særskilte regler som gjelder for deg. Den som er ansvarlig for eiendommen, kan trolig svare på spørsmål om dette.

  Generelle bestemmelser

  Hvilke lokale bestemmelser gjelder for meg?

  Skatter

  Sørg for at du ser igjennom opplysninger om lokale skatter, eller krav om næringslisens som kan være gjeldene. Dette kan inkludere ting som hotellskatt/utleieskatt, salg og andre omsetningsskatter som merverdiavgift (mva.) eller skatt på varer og tjenester eller inntektsskatt.

  Tillatelser eller registreringer

  Sørg for at du kjenner til eventuelle tillatelser, reguleringer for soner og sikkerhets- og helseforeskrifter som kan være gjeldende. Myndighetene som regulerer bruk og utvikling av eiendom i området ditt, kan ha nyttige opplysninger om slike forskrifter.

  Kontroll/stabilisering av husleie

  Hvis du bor i en bolig med kontroll eller stabilisering av husleie, kan det være spesielle regler som gjelder for deg. Kontakt den lokale eiendomsforeningen for spørsmål om dette emnet.

  Lokale forskrifter

  Velg et sted nedenfor for å lese informasjon om en spesifikk by, fylke eller region. Hvis området ditt ikke er oppført, kan du lese generell informasjon om lokale forskrifter.

  Viktige ting å undersøke

  Skatter

  Det kan være komplisert å sette seg inn i skattespørsmål, og du bør bruke tid på å forstå reglene som gjelder for deg og din spesifikke situasjon.

  Ernst and Young har utarbeidet en oversikt over skattehensyn for Airbnb-verter knyttet til amerikansk beskatning av utleieinntekter: Ernst and Youngs amerikanske "General guidance on the taxation of rental income" (engelsk). Denne informasjonen gir en oversikt over hvordan du fullfører skattemeldingen, samt noe av skatteansvaret du har med hensyn til inntektene fra vertskapsaktiviteten din på Airbnb og andre utleieplattformer. Informasjonen fra Ernst and Young gjelder utelukkende amerikansk inntektsskatt, og inkluderer ikke veiledning knyttet til utleieskatt, hotellskatt, merverdiavgift eller andre skatter.

  Ansvarsfraskrivelse: Airbnbs presentasjon fra Ernst and Young er ikke nødvendigvis en anbefaling. Skatterådgivning er komplisert og du bør være varsom når du tar imot råd. Airbnb er ikke ansvarlig for rådgivning om skatt eller andre temaer gitt av eksterne enheter.

  Forsikring

  Hva slags forsikringsdekning bør jeg ha til hjemmet mitt?

  Vertsgaranti

  Airbnb tilbyr degvertsgaranti, men merk at denne ikke erstatter bolig- eller innboforsikring.

  Grunndekning

  Se gjennom forsikringspolisen for bolig- og/eller innboforsikringen du har hos forsikringsselskapet ditt for å forsikre deg om at du har den dekningsgraden du trenger.

  Ansvar

  Sørg for at du har tilstrekkelig dekning som går på både ansvar og eiendom.

  Besøk hjelpesenteret vårt for å få mer informasjon om hvordan Airbnb fungerer.

  .*Merk at Airbnb ikke har kontroll over verters atferd, og fraskriver seg alt ansvar. Hvis vertskapet forsømmer ansvaret sitt, kan det føre til at aktiviteten blir suspendert eller fjernet fra Airbnbs nettside.

  Fikk du hjelpen du trengte?