SAMMENDRAG AV FORSIKRING

Japansk vertsforsikring

Hva er japansk vertsforsikring?

Den japanske vertsforsikringen gjelder i tilfeller der verten* pådrar seg ansvar eller andre utgifter i forbindelse med personskade eller skade på andres eiendeler på grunn av deling av hjem gjennom Airbnb-plattformen, og i tilfeller der vertens eiendom blir skadet på grunn av en gjests* opphold. I tilfeller der vertens eiendom er skadet på grunn av gjestens opphold, gjelder forsikringsdekningen når tvisten mellom verten og gjesten ikke kan løses av seg selv, og verten kontakter Airbnb.

Japansk vertsforsikring er et forsikringsprogram tegnet av Sompo Japan Insurance Inc.

Verter trenger ikke å betale forsikringspremier for å dra nytte av japansk vertsforsikring.

Se følgende informasjon om forsikringsdekningen for den japanske vertsforsikringen.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for den nåværende forsikringsordningen er fra 31. juli 2023 til 31. juli 2024.

Omfang og vilkår


Omfang og vilkår for å søke om japansk vertsforsikring


Omfang og vilkår for å søke om japansk vertsforsikring
Kompensasjon for skade på vertens eiendom
Dekningen fra den japanske vertsforsikringen betales ut i henhold til gjeldende vilkår og unntak for ødeleggelse av utleiestedet* og vertens* personlige eiendeler som har skjedd på grunn av gjestens* opphold. Erstatning for skade på et utleiested som verten leier eller forvalter, kan dekkes av tilleggsdekningene beskrevet nedenfor.

Kompensasjon for vertens ansvar for personskade eller tingskade
Den japanske vertsforsikringen dekker også verters ansvar for personskade og skade på gjesters eller andres eiendeler i løpet av gjestens opphold på utleiestedet som er reservert på Airbnb-plattformen, og som er forårsaket av utleievirksomheten*

Kompensasjon for utgifter pådratt av verten for betalinger til andre for å ordne opp i ulykker som involverer person- og tingskade
I tilfeller der verten pådrar seg utgifter på grunn av nødvendige betalinger for å dekke en ulykke som involverer person- eller tingskade på en gjest eller andre, kan den japanske vertsforsikringen dekke utgiftene som verten har pådratt seg. Ulykken må være forårsaket av utleievirksomheten, og situasjonen må oppstå i løpet av gjestens opphold på utleiestedet som ble reservert på Airbnb-plattformen, for at forsikringen skal gjelde. Hver dekning som er beskrevet ovenfor, er underlagt gjeldende vilkår og unntak for den japanske vertsforsikringen.

1. Dekket overnattingssted

Den japanske vertsforsikringen gjelder for det utleiestedet som verten eier, leier eller forvalter i forbindelse med utleievirksomheten.

(*) Med "utleiested" menes boenheter som er godkjent i henhold til Hotel Business Act, sertifisert i henhold til National Strategic Special Zones Act, eller registrert i henhold til Housing Accommodation Business Act, eller andre boenheter hvor lignende gjestfrihetsvirksomhet finner sted. Det forutsettes uansett at alle følgende krav er oppfylt:
 • Boenheten eies, leies eller forvaltes av verten.
 • Boenheten er annonsert på Airbnbs nettside.
 • Boenheten blir bestilt og brukt av en person som har godtatt Airbnbs tjenestevilkår og brukt Airbnbs nettside. Boenheter omfatter mobile hjem, busser, campingbiler, tretopphus og andre bygninger som er parkert og brukes som boenheter. Båter og andre fartøy kan også inngå dersom de brukes som boenheter.


2. Vert/verter

(*) Med "vert" menes en person som driver utleievirksomhet, og som tilbyr utleiesteder og har de lisenser eller tillatelser som kreves for å gjøre dette i henhold til gjeldende lover.

3. Gjest/gjester

(*) Gjester refererer til brukere av utleievirksomheten, herunder de som har blitt invitert av brukeren, og de som i fellesskap bruker utleievirksomheten.

(*) Utleievirksomhet betyr hotellvirksomhet som angitt i Hotel Business Act (lov nr. 138 av 1948), virksomhet som angitt i National Strategy Special Area Act (lov nr. 107 av 2013), utleievirksomhet som angitt i Housing Accommodation Business Act (lov nr. 65 av 2017), eller annen lignende utleievirksomhet, og alle aktiviteter som utføres i eller utenfor utleiestedet i forbindelse med tjenestene ovenfor.
Kompensasjon for skade på vertens eiendom
Dekningen fra den japanske vertsforsikringen betales ut i henhold til gjeldende vilkår og unntak for ødeleggelse av utleiestedet* og vertens* personlige eiendeler som har skjedd på grunn av gjestens* opphold. Erstatning for skade på et utleiested som verten leier eller forvalter, kan dekkes av tilleggsdekningene beskrevet nedenfor.

Kompensasjon for vertens ansvar for personskade eller tingskade
Den japanske vertsforsikringen dekker også verters ansvar for personskade og skade på gjesters eller andres eiendeler i løpet av gjestens opphold på utleiestedet som er reservert på Airbnb-plattformen, og som er forårsaket av utleievirksomheten*

Kompensasjon for utgifter pådratt av verten for betalinger til andre for å ordne opp i ulykker som involverer person- og tingskade
I tilfeller der verten pådrar seg utgifter på grunn av nødvendige betalinger for å dekke en ulykke som involverer person- eller tingskade på en gjest eller andre, kan den japanske vertsforsikringen dekke utgiftene som verten har pådratt seg. Ulykken må være forårsaket av utleievirksomheten, og situasjonen må oppstå i løpet av gjestens opphold på utleiestedet som ble reservert på Airbnb-plattformen, for at forsikringen skal gjelde. Hver dekning som er beskrevet ovenfor, er underlagt gjeldende vilkår og unntak for den japanske vertsforsikringen.

1. Dekket overnattingssted

Den japanske vertsforsikringen gjelder for det utleiestedet som verten eier, leier eller forvalter i forbindelse med utleievirksomheten.

(*) Med "utleiested" menes boenheter som er godkjent i henhold til Hotel Business Act, sertifisert i henhold til National Strategic Special Zones Act eller registrert i henhold til Housing Accommodation Business Act, eller andre boenheter hvor lignende gjestfrihetsvirksomhet finner sted. Det forutsettes uansett at alle følgende krav er oppfylt:

 • Boenheten eies, leies eller forvaltes av verten.
 • Boenheten er annonsert på Airbnbs nettside.
 • Boenheten blir bestilt og brukt av en person som har godtatt Airbnbs tjenestevilkår og brukt Airbnbs nettside. Boenheter omfatter mobile hjem, busser, campingbiler, tretopphus og andre bygninger som er parkert og brukes som boenheter. Båter og andre fartøy kan også inngå dersom de brukes som boenheter.

 • 2. Vert/verter

  (*) Med "vert" menes en person som driver utleievirksomhet, og som tilbyr utleiesteder og har de lisenser eller tillatelser som kreves for å gjøre dette i henhold til gjeldende lover.

  3. Gjest/gjester

  (*) Gjester refererer til brukere av utleievirksomheten, herunder de som har blitt invitert av brukeren, og de som i fellesskap bruker utleievirksomheten.

  (*) Utleievirksomhet betyr hotellvirksomhet som angitt i Hotel Business Act (lov nr. 138 av 1948), virksomhet som angitt i National Strategy Special Area Act (lov nr. 107 av 2013), utleievirksomhet som angitt i Housing Accommodation Business Act (lov nr. 65 av 2017), eller annen lignende utleievirksomhet, og alle aktiviteter som utføres i eller utenfor utleiestedet i forbindelse med tjenestene ovenfor.

  Forsikringsdekning

  Den øvre grensen som gjelder i forsikringsperioden, er 100 000 000 JPY per hendelse, med enkelte unntak.

  Dekningsunntak  Viktige elementer som ikke dekkes av den japanske vertsforsikringen (klausuler angående kompensasjon for skade på eiendom eid av verten)
  Elementer som ikke er inkludert i forsikringen av utleiestedet:

  • valuta, penger, edelt metall i bullionform, sedler eller verdipapirer
  • land, vann eller andre elementer i eller på land – dette skal imidlertid ikke gjelde forbedringer av land som består av landskapsarkitektur, veibaner og fortau (men skal gjelde for land eller land som er lagt til under slik eiendom) eller vann som finnes i en lukket tank, et rørsystem eller annet bearbeidingsutstyr
  • dyr, herunder, men ikke begrenset til, husdyr og kjæledyr
  • stående tømmer og avlinger
  • vannfartøyer, luftfartøyer, romfartøyer og satellitter – dette skal imidlertid ikke gjelde for vannfartøyer som ikke er i vanlig bruk, men brukes som utleiested
  • kjøretøyer – dette skal imidlertid ikke gjelde for kjøretøy som ikke er i vanlig bruk, men brukes som utleiested
  • underjordiske gruver eller gruvesjakter eller annen eiendom innenfor slike gruver eller sjakter
  • dammer, diker og grøfter
  • eiendom i transitt
  • overførings- og distribusjonsledninger som ligger mer enn 305 meter fra utleiestedet


  • De viktigste tilfellene der forsikringspenger ikke utbetales:
  • krig, bruk av makt av et fremmed land, revolusjon, maktovertagelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer
  • skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller nedbrytning av atomkjernen i kjernefysisk brenselsmateriale eller kjernefysisk kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk nedbrytning av atomkjerner i radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk
  • terrorisme
  • faktisk eller truet ondsinnet bruk av giftige biologiske eller kjemiske materialer
  • skade som oppstår før eller etter gjestens opphold på utleiestedet som ble reservert på Airbnb-plattformen
  • skader forårsaket av forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra vertenes side
  • osv.
  Elementer som ikke er inkludert i forsikringen av utleiestedet:

 • valuta, penger, edelt metall i bullionform, sedler eller verdipapirer
 • land, vann eller andre elementer i eller på land – dette skal imidlertid ikke gjelde forbedringer av land som består av landskapsarkitektur, veibaner og fortau (men skal gjelde for land eller land som er lagt til under slik eiendom) eller vann som finnes i en lukket tank, et rørsystem eller annet bearbeidingsutstyr
 • dyr, herunder, men ikke begrenset til, husdyr og kjæledyr
 • stående tømmer og avlinger
 • vannfartøyer, luftfartøyer, romfartøyer og satellitter – dette skal imidlertid ikke gjelde for vannfartøyer som ikke er i vanlig bruk, men brukes som utleiested
 • kjøretøyer – dette skal imidlertid ikke gjelde for kjøretøy som ikke er i vanlig bruk, men brukes som utleiested
 • underjordiske gruver eller gruvesjakter eller annen eiendom innenfor slike gruver eller sjakter
 • dammer, diker og grøfter
 • eiendom i transitt
 • overførings- og distribusjonsledninger som ligger mer enn 305 meter fra utleiestedet

 • De viktigste tilfellene der forsikringspenger ikke utbetales:

 • krig, bruk av makt av et fremmed land, revolusjon, maktovertagelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer
 • skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller nedbrytning av atomkjernen i kjernefysisk brenselsmateriale eller kjernefysisk kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk nedbrytning av atomkjerner i radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk
 • terrorisme
 • faktisk eller truet ondsinnet bruk av giftige biologiske eller kjemiske materialer
 • skade som oppstår før eller etter gjestens opphold på utleiestedet som ble reservert på Airbnb-plattformen
 • skader forårsaket av forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra vertenes side
 • osv.
 • Hovedtilfeller der forsikringspenger ikke utbetales (klausuler om kompensasjon for erstatningsansvar og utgifter pådratt av verten)


  • krig, bruk av makt av et fremmed land, revolusjon, maktovertagelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer
  • skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller nedbrytning av atomkjernen i kjernefysisk brenselsmateriale eller kjernefysisk kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk nedbrytning av atomkjerner i radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk
  • skader forårsaket av forsettlig forsømmelse fra vertenes side
  • utgifter eller erstatningsansvar ovenfor slektninger som bor sammen med verter, unntatt i tilfeller der verten pådrar seg erstatningsansvar eller utgifter til nødvendige betalinger til disse slektningene for skade på et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere
  • utgifter eller erstatningsansvar som oppstår som følge av fysisk funksjonshemming vertens ansatte har pådratt seg mens de utførte arbeid for verten
  • i tilfeller der det finnes en spesiell avtale om erstatning for skader mellom verten og en annen person, avgjør denne avtalen erstatningsansvaret
  • utgifter eller erstatningsansvar knyttet til ulykker forårsaket av avløpsvann eller utslipp
  • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av profesjonelt arbeid utført av advokater, registrerte utenlandske advokater, sertifiserte offentlige regnskapsførere, revisorer, arkitekter, designere, land- og boliginspektører, rettsskrivere, administrative skribenter, veterinærer eller andre lignende personer
  • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av besittelse, bruk eller håndtering av luftfartøy, biler eller andre fartøy utenfor utleiestedet, unntatt skader som skyldes bruk eller håndtering av bil eller annet fartøy utenfor området når bilen eller fartøyet utenfor området brukes som utleiested
  • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av byggearbeid på et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere, for eksempel renovering, utvidelse eller nedriving, unntatt når verten selv og på eget initiativ utfører arbeidet
  • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av ødeleggelse av et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere, forårsaket av jordskjelv, utbrudd, flom, tsunamier eller lignende naturfenomener, unntatt i tilfeller der skaden er forårsaket av brann
  • osv.

 • krig, bruk av makt av et fremmed land, revolusjon, maktovertagelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer
 • skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller nedbrytning av atomkjernen i kjernefysisk brenselsmateriale eller kjernefysisk kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk nedbrytning av atomkjerner i radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk
 • skader forårsaket av forsettlig forsømmelse fra vertenes side
 • utgifter eller erstatningsansvar ovenfor slektninger som bor sammen med verter, unntatt i tilfeller der verten pådrar seg erstatningsansvar eller utgifter til nødvendige betalinger til disse slektningene for skade på et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere
 • utgifter eller erstatningsansvar som oppstår som følge av fysisk funksjonshemming vertens ansatte har pådratt seg mens de utførte arbeid for verten
 • i tilfeller der det finnes en spesiell avtale om erstatning for skader mellom verten og en annen person, avgjør denne avtalen erstatningsansvaret
 • utgifter eller erstatningsansvar knyttet til ulykker forårsaket av avløpsvann eller utslipp
 • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av profesjonelt arbeid utført av advokater, registrerte utenlandske advokater, sertifiserte offentlige regnskapsførere, revisorer, arkitekter, designere, land- og boliginspektører, rettsskrivere, administrative skribenter, veterinærer eller andre lignende personer
 • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av besittelse, bruk eller håndtering av luftfartøy, biler eller andre fartøy utenfor utleiestedet, unntatt skader som skyldes bruk eller håndtering av bil eller annet fartøy utenfor området når bilen eller fartøyet utenfor området brukes som utleiested
 • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av byggearbeid på et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere, for eksempel renovering, utvidelse eller nedriving, unntatt når verten selv og på eget initiativ utfører arbeidet
 • utgifter knyttet til ulykker eller erstatningsansvar som følge av ødeleggelse av et utleiested som verten leier eller har ansvar for å administrere, forårsaket av jordskjelv, utbrudd, flom, tsunamier eller lignende naturfenomener, unntatt i tilfeller der skaden er forårsaket av brann
 • osv.
 • Forsikringskrav

  Melding om ulykke


  Verten må varsle Airbnb umiddelbart om gjesters eller en tredjeparts personskade eller materielle skader når slike skader oppdages, siden forsikringen kan gjelde. Hvis verten blir oppmerksom på skade på eiendom som verten eier, og det ikke lykkes å inngå en avtale med gjesten om løsning av saken innen 72 timer etter at gjesten først informeres om forholdet, bør verten varsle Airbnb ettersom forsikring kan gjelde.

  Forespørsel om levering av forsikringspolise


  Denne oversikten over den japanske vertsforsikringen omfatter ikke alle vilkår, begrensninger og unntak som finnes i forsikringspolisen. For å be om en kopi av forsikringspolisen kan du ta kontakt med Aon Japan Ltd. og oppgi informasjon om Airbnb-kontoen din.

  Forsikringsselskap


  Sompo Japan Insurance Inc.