Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Slik beskytter Airbnb verter

  Finn ut mer om Airbnbs innebygde beskyttelser.
  Av Airbnb 4. feb. 2020
  Leselengde 3 min
  Oppdatert 21. jul. 2023

  Høydepunkter

  Enten du er ny som vert eller bare leker med tanken på å leie ut, har du kanskje noen spørsmål om hvor trygt hjemmet ditt og eiendelene dine er når reisende bor der. Det er svært sjelden det oppstår skade eller sikkerhetsrelaterte hendelser, men Airbnb har uansett mange beskyttelsestiltak på plass både for verter og gjester.

  Profiler og anmeldelser

  Airbnb hjelper deg med å bli kjent med gjestene. Hvis du bruker øyeblikkelig bestilling, kan du tilpasse innstillingene med ekstra krav til gjestene som går utover bestillingskriteriene vi krever av alle gjester. Hvis du foretrekker manuelle bestillingsforespørsler, kan du undersøke gjestenes profiler og tidligere anmeldelser før du godtar reservasjonen.

  Siden verter og gjester bare kan skrive anmeldelser av hverandre etter at en reservasjon er over, kan du være trygg på at tilbakemeldingen du leser, gjelder reelle erfaringer. Du kan også bruke Airbnbs sikre meldingsverktøy til å stille spørsmål og gi de rette forventningene før gjesten ankommer.

  AirCover for verter

  AirCover for verter gir beskyttelse fra A til Å til alle verter på Airbnb. Programmet starter sikkerhetstiltakene allerede før turen begynner, ved å verifisere gjestenes identitet og redusere risikoen for forstyrrende fester og skade på eiendom ved hjelp av screening-teknologi.

  AirCover for verter gir 1 million USD i vertsforsikring og 3 millioner USD i vertsbeskyttelse ved tingskade, som blant annet dekker kunst, verdisaker, parkerte biler, båter og andre kjøretøy.

  Les mer om AirCover for verter

  Grunnregler

  Grunnregler for gjester er et sett tvangskraftige standarder som alle gjester må følge. Grunnreglene krever at gjestene behandler stedet ditt med respekt, følger husreglene, gir raskt beskjed hvis det oppstår problemer, og forlater hjemmet ditt i en tilstand som ikke krever usedvanlig mye rengjøring. Alle gjester som bestiller, må godta disse reglene før reservasjonen går gjennom.

  Kontosikkerhet

  Airbnb har en rekke tiltak som skal sikre kontoen din, som å kreve ekstra autentisering ved innloggingsforsøk fra en ny telefon eller datamaskin og å sende deg kontovarsler når det gjøres endringer. Så lenge du bruker Airbnb gjennom hele prosessen, til både kommunikasjon, bestilling og betaling, er du beskyttet av Airbnbs retningslinjer og beskyttelser.

  Kundeservice døgnet rundt

  Airbnbs globale kundeservice på 62 språk står klar til å hjelpe med

  • ombestilling
  • refusjoner
  • megling

  Finn ut mer om retningslinjer og beskyttelser

  Med disse beskyttelsene på plass er det ingen grunn til bekymring når du tar imot gjester. Hvis du vil ha mer informasjon om alle de viktige måtene Airbnb holder vertene trygge på, kan du lese om AirCover for verter.

  Vertsbeskyttelsen ved tingskade, vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen som følger med AirCover for verter dekker ikke verter som tilbyr opphold i Japan, hvor den japanske vertsforsikringen og den japanske opplevelsesforsikringen gjelder, eller for verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel LLC. For verter som har tilbudt opphold eller opplevelser i Fastlands-Kina, gjelder den kinesiske forsikringspakken for verter . Vær oppmerksom på at alle dekningsgrenser vises i USD.

  Vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen er garantert av tredjeparts forsikringsselskaper. Hvis du er vertskap for opphold i Storbritannia, er vertsforsikringen garantert for av Zurich Insurance Company Ltd., og er besørget og inngått uten tilleggskostnad for britiske verter av Airbnb UK Services Limited, en oppnevnt representant for Aon UK Limited, som er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority). Aons registreringsnummer hos FCA er 310451. Du kan kontrollere dette ved å besøke Financial Services Register eller kontakte FCA på +44 (0)800 111 6768. Polisen for verts- og opplevelsesforsikringen i AirCover for verter er regulert av det britiske finanstilsynet (FCA). De resterende produktene og tjenestene er uregulerte produkter som leveres av Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring og ikke tilknyttet vertsforsikringen. Under vertsbeskyttelsen ved tingskade får du erstatning for visse skader gjester forårsaker på hjemmet ditt og eiendelene dine, med mindre gjesten betaler for disse skadene. For annonser for utleiesteder i delstaten Washington er Airbnbs kontraktsforpliktelser under vertsbeskyttelsen ved tingskade dekket av en forsikring kjøpt av Airbnb. Vertsbeskyttelsen ved tingskade er underlagt vilkår og unntak.

  Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret etter publiseringen.

  Høydepunkter

  Airbnb
  4. feb. 2020
  Var dette nyttig?