Verving av gjester
Vanlige spørsmål
Se svarene på disse vanlige spørsmålene og annen informasjon om programmet i hjelpesenteret.
Er verveprogrammet fremdeles aktivt?
Verveprogrammet er ikke lenger åpent, og det er ikke mulig å sende nye invitasjoner.

Hvis du fikk tilsendt en kupong før programmet ble avviklet, kan du bruke kupongen på en reservasjon bestilt før kupongens utløpsdato.

Avsenderkreditt kan brukes til de utløper. For tidligere vervinger får du kreditt når en reservasjon fullføres, dersom kupongen brukes før utløpsdatoen (kredittbeløpet baseres på tilbudet på det aktuelle tidspunktet).
Jeg har vervet en venn, men ikke fått reisekreditt
Airbnb tilbyr ikke reisekreditt for vervinger etter 1. oktober 2020.