Hopp til innhold
Inviter venner til å bli med i Airbnb-fellesskapet
Venner som ikke har prøvd Airbnb, får $65 i rabatt på den første kvalifiserende bestillingen sin. Les vilkårene
Logg inn for å invitere venner
Har du ikke en konto? Registrer deg
Slik fungerer vervinger
Inviter venner som ikke er på Airbnb
Inviter personer som ikke har noen Airbnb-konto ennå til å registrere seg via lenken din.
De får rabatt
Venner som registrerer seg på Airbnb med lenken din, får opptil $50 rabatt på et opphold og $15 til en Airbnb-opplevelse som koster $50 eller mer.
Minn vennene dine på å bestille
Når de har registrert seg, kan de bruke kupongen sin på en kvalifisert bestilling.
Vanlige spørsmål
Se svarene på disse vanlige spørsmålene og annen informasjon om programmet i hjelpesenteret.
Hvor mye får vennen min når jeg inviterer dem?
Når vennen du har invitert til Airbnb, registrerer seg og bestiller en tur, avhenger beløpet vedkommende får, av reservasjonsprisen eksklusive skatter og gjestegebyr:

Bruk $300, få $15.
Bruk $500, få $25.
Bruk $700, få $35.
Bruk $1 000, få $50.

I tillegg får vennen din $15 rabatt når vedkommende bestiller sin første opplevelse til en verdi av $50 eller mer.
Vennen min inviterte meg til Airbnb, men jeg fikk ingen kupong.
Hvis du har blitt vervet, må du bruke lenken vennen din har sendt til å registrere deg på Airbnb. Kupongen blir automatisk brukt til den kvalifiserende bestillingen din. Følg denne lenken for å få mer hjelp.
Jeg har vervet en venn, men ikke fått reisekreditt
Airbnb tilbyr ikke reisekreditt for vervinger etter 1. oktober 2020.