Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Airbnbs retningslinjer for innhold

  Når du publiserer innhold på Airbnb, godtar du å følge disse retningslinjene. Vi forbeholder oss retten til å fjerne alt innhold, helt eller delvis, som bryter med disse retningslinjene, tjenestevilkårene våre, standardene for fellesskapet, retningslinjene for personvern eller etter eget skjønn av enhver grunn.

  I tilfelle gjentatte eller alvorlige overtredelser kan vi suspendere eller permanent deaktivere den aktuelle kontoen / de aktuelle kontoene.

  Du kan rapportere innhold direkte eller kontakte oss for å rapportere innhold du mener bryter med retningslinjene.

  Følgende innhold er aldri tillatt på Airbnb:

  • Innhold som er laget utelukkende for markedsføring eller andre kommersielle formål.
  • Søppelpost, uønsket kontakt eller innhold som deles repetitivt på en forstyrrende måte.
  • Innhold som støtter eller fremmer ulovlig eller skadelig aktivitet, eller som er seksuelt eksplisitt, voldelig, grafisk, truende eller trakasserende
  • innhold som er diskriminerende (se retningslinjene våre mot diskriminering for mer informasjon).
  • Forsøk på å utgi seg for å være en annen person, konto eller enhet, inkludert en representant for Airbnb.
  • Innhold som er ulovlig eller som krenker en annen persons eller enhets rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter og rett til personvern.
  • Innhold som omfatter en annen persons private eller fortrolige opplysninger, inkludert innhold som er tilstrekkelig til å identifisere et utleiesteds beliggenhet.

  Følgende brudd på retningslinjene er spesifikke for enkelte typer innhold:

  Annonsetitler

  • Annonsetitler som inneholder informasjon som er irrelevant for utleiestedets type, stil eller opplevelse.
  • Annonsetitler som inneholder symboler eller emojis.

  Annonser og profilsider

  • Annonser og profiler som oppgir bedragersk, falsk, villedende eller misvisende informasjon.

  Fellesskapssenter

  • Innhold som ikke er relevant for emnet, som ikke stiller et spørsmål eller som ikke gir et informativt svar på spørsmål som del av en større diskusjon.
  • Trolling eller gjentatte stikk mot enkeltmedlemmer av fellesskapet.

  Anmeldelser

  Les mer om Airbnbs retningslinjer for anmeldelser.

  • Anmeldelser som er partiske eller som viser indikasjoner på utpressing/incentement, interessekonflikter eller direkte konkurranse.
  • Anmeldelser som ikke inneholder relevant informasjon om en vert, en gjest, et utleiested eller en opplevelse, blir fjernet. Anmeldelser som for det meste inneholder irrelevant informasjon, kan også fjernes, men bare i tilfeller der det er sannsynlig at den relevante informasjonen ikke i vesentlig grad vil opplyse bestillingsbeslutningene til andre fellesskapsmedlemmer.

  Egendefinerte nettadresser

  Fikk du hjelpen du trengte?