Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Kan jeg forvente å motta en selvangivelse fra Airbnb?

  Avhengig av kontostatusen din, skattebetalerinformasjonen du har sendt til Airbnb og andre faktorer, kan du motta et skatteskjema fra Airbnb.

  Som alltid oppfordrer vi deg til å konsultere en skatterådgiver for hjelp med å rapportere inntekten din. Hvis du tror du har sendt inn feil informasjon, kan du gjøre endringer i skattebetalerinformasjonen du allerede har sendt.

  Airbnb forventer å utstede skatteskjemaer til følgende kategorier av personer:

  amerikanske personer som har tjent over 20 000 USD og som har over 200 reservasjoner.

  US Internal Revenue Service (IRS) krever at amerikanske selskaper som behandler betalinger, inkludert Airbnb, rapporterer bruttoinntekter for alle amerikanske brukere som tjener over 20 000 USD og som har mer enn transaksjoner i løpet av kalenderåret. Hvis du overskrider begge IRS-grensene i et kalenderår utsteder Airbnb et 1099-K-skjema.

  Levering av skjema 1099-K

  Alle 1099-K-skjemaer som du får utstedt er tilgjengelige i utbetalingspreferanser. Du mottar et e-postvarsel når skjemaet ditt er klart, vanligvis i slutten av januar hvert år. Vi sender også en kopi til adressen du oppga sammen med skattebetalerinformasjonen din, med mindre du valgte kun elektronisk levering. Du kan motta mer enn et 1099-K-skjema hvis skattebetalerinformasjonen din er oppført på flere Airbnb-kontoer.

  Ikke-amerikanske personer som har sendt inn et skjema W-8

  Verter med inntekter fra USA som har sendt inn et W-8-skjema får et 1042-S-skjema.

  Levering av skjema 1042-S

  Du mottar et 1042-S-skjema i posten på adressen du oppga da du sendte inn skatteinformasjonen, vanligvis i slutten av februar hvert år. IRS krever at vi sender 1042-S-skjemaet innen slutten av mars.

  Verter som hadde forskuddstrekk på utbetalingene sine

  Hvis det ble trukket skatt fra utbetalingene dine i kalenderåret (gjelder både for amerikanske og ikke-amerikanske verter), får det aktuelle skatteskjemaet slik at du kan redegjøre for trekkene på selvangivelsen din. Les mer om forskuddstrekk.

  Airbnb-tjenesteleverandører (fotografer, oversettere, andre)

  Airbnb-tjenesteleverandører, inkludert fotografer, oversettere og andre tjenesteleverandører som har tjent 600 USD eller mer i kalenderåret mottar et 1099-MISC-skjema.

  Levering av 1099-MIS-skjema

  Aller 1099-MISC-skjemae du får utstedt er tilgjengelige i utbetalingspreferanser. Du mottar et e-postvarsel når skjemaet ditt er klart, vanligvis i slutten av januar hvert år. Vi sender også en kopi til adressen du oppga sammen med skattebetalerinformasjonen din, med mindre du valgte kun elektronisk levering.

  Verter i skattepliktige delstatene MA og VT

  Rapporteringsterskelen er lavere enn IRS' nivå på 20 000 USD og 200 transaksjoner. Både MA og VT har et informasjonsrapporteringskrav der bruttoinntektene overstiger 600 USD. Bruttoinntekter over 600 USD kan ikke rapporteres til IRS fordi det er under den føderale rapporteringsgrensen på 20 000 USD og 200 transaksjoner, men kan rapporteres til staten fordi det er over statsgrensen på 600 USD. Hvis du har nådd statsgrensen mottar du et skjema som er innrapportert i din respektive stat.

  US Luxury Retreats-verter som har tjent mer enn 600 USD

  Luxury Retreats-verter som har sendt et W-9-skjema og har tjent 600 USD eller mer i løpet av kalenderåret, mottar et 1099-MISC-skjema. Beløp rapporteres inkludert provisjon.

  Levering av skjema 1099-MISC

  Alle 1099-MISC-skjemaer du får utstedt er tilgjengelige i utbetalingspreferanser. Du mottar et e-postvarsel når skjemaet ditt er klart, vanligvis i slutten av januar hvert år. Vi sender også en kopi til adressen du oppga sammen med skattebetalerinformasjonen din, med mindre du valgte kun elektronisk levering.

  Ikke-amerikanske Luxury Retreats-verter som har sendt inn et skjema W-8

  Luxury Retreats-verter med inntekter fra USA som har sendt inn et skjema W-8 får et skjema 1042-S.

  Levering av skjema 1042-S

  Du mottar et skjema 1042-S i posten på adressen du oppga da du sendte inn skatteinformasjonen, vanligvis i slutten av februar hvert år. IRS krever at vi sender 1042-S-skjemaet innen slutten av mars.