Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Airbnbs retningslinjer mot diskriminering: Vårt engasjement for inkludering og respekt

  Airbnb er, i sin helhet, et åpent fellesskap dedikert til å bringe verden tettere sammen ved å bidra til å skape meningsfylte, delte erfaringer blant mennesker fra alle deler av verden. Fellesskapet vårt består av millioner av mennesker fra nesten alle land i verden. Det er et utrolig variert fellesskap som forener personer fra ulike kulturer med ulike verdier og normer.

  Airbnb-fellesskapet er forpliktet til å bygge en verden hvor mennesker fra alle bakgrunner føler seg velkomne og respekterte, uansett hvor langt hjemmefra de er. Denne forpliktelsen baserer seg på to grunnleggende prinsipper som gjelder både Airbnbs verter og gjester: Inkludering og respekt. Vår felles forpliktelse til disse prinsippene får hvert medlem av fellesskapet vårt til å føle seg velkommen på Airbnb-plattformen, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvilken religion de har, eller hvem de elsker. Airbnb erkjenner at enkelte jurisdiksjoner tillater eller krever forskjellsbehandling av enkeltpersoner basert på faktorer som nasjonal opprinnelse, kjønn, sivil status eller seksuell legning, og krever ikke at vertene bryter lokale lover eller utfører handlinger som kan utsette dem for rettslig ansvar. Airbnb vil gi ytterligere veiledning og justere disse retningslinjene mot diskriminering, slik at de gjenspeiler slike tillatelser og krav i de aktuelle jurisdiksjonene.

  Selv om vi ikke tror at ett selskap kan skape harmoni blant alle mennesker, tror vi at Airbnb-fellesskapet kan fremme empati og forståelse på tvers av alle kulturer. Vi er alle forpliktet til å gjøre alt vi kan for å bidra til å eliminere alle former for ulovlig forutinntatthet, diskriminering og intoleranse fra plattformen vår. Vi ønsker å fremme en kultur innenfor Airbnb-fellesskapet – verter, gjester og personer som vurderer å bruke plattformen vår – som strekker seg lenger enn overholdelse av retningslinjer. Med dette som formål godtar alle, Airbnb-ansatte, verter og gjester, å lese og handle i samsvar med følgende retningslinjer for å styrke fellesskapet vårt og realisere målet om å sikre at alle føler seg velkomne hvor som helst.

  • Inkludering – Vi ønsker gjester med alle typer bakgrunner velkomne med ekte gjestfrihet og et åpent sinn. Hvis du blir en del av Airbnb, som vert eller gjest, blir du en del av et fellesskap av inkludering. Forutinntatthet, fordommer, rasisme og hat har ingen plass på plattformen vår eller i fellesskapet vårt. Selv om vertene forplikter seg til å følge alle gjeldende lover som forbyr diskriminering basert på faktorer som rase, religion, nasjonal opprinnelse og andre som er oppført nedenfor, forplikter vi oss også til å gjøre mer enn å overholde minimumskravene som er etablert ved lov.
  • Respekt Vi respekter hverandre når vi prater sammen og møter hverandre. Airbnb aksepterer at lokale lover og kulturelle normer varierer rundt om i verden og forventer at verter og gjester overholder lokale lover og samhandler med hverandre med respekt, selv når synspunkter ikke gjenspeiler deres livssyn eller bakgrunn. Airbnbs medlemmer gir fellesskapet vårt et utrolig mangfold av erfaringer, holdninger og skikker. Ved å knytte sammen personer fra forskjellige bakgrunner bidrar Airbnb til økt forståelse for felles egenskaper som deles av alle mennesker, og undergraver fordommer basert på misoppfatning, feilinformasjon eller misforståelser.

  Spesifikk veiledning for verter i USA og EU

  På generelt grunnlag vil vi gjøre oss kjent med alle gjeldende føderale, delstatlige og lokale lover som gjelder for hus og steder for offentlige innkvartering. Verter bør kontakte Airbnbs kundeservice hvis de har spørsmål om forpliktelsene sine i henhold til Airbnbs retningslinjer mot diskriminering. Airbnb vil i nær fremtid publisere ytterligere veiledning for retningslinjer mot diskriminering utenfor USA. Veiledet av disse prinsippene vil vertsfellesskapet vårt i USA og EU følge disse reglene når de vurderer potensielle gjester, og tar imot gjester:

  Rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivilstatus

  • Airbnb-verter kan ikke
   • Avslå en gjest basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, eller sivilstand.
   • Pålegge eventuelle andre vilkår eller betingelser basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, eller sivilstand.
   • Publisere utleiesteder eller komme med uttalelser som fraråder eller indikerer en preferanse for eller mot enhver gjest på grunn av rase, hudfarge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, eller sivilstand.

  Kjønn

  • Airbnb-verter kan ikke
   • avstå fra å leie til en gjest basert på kjønn, med mindre verten deler boareal (for eksempel bad, kjøkken eller fellesområder) med gjesten
   • pålegge andre vilkår eller betingelser basert på kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten.
   • publisere utleiesteder eller komme med uttalelser som frastøter eller angir en preferanse for eller mot en gjest på grunnlag av kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten
  • Airbnb-verter kan
   • gjøre utleiestedet tilgjengelig for gjester av vertens kjønn og ikke det andre, hvor verten deler borareal med gjesten.

  Funksjonsnedsettelse

  • Airbnb-verter kan ikke
   • ​​avslå en gjest basert på faktisk eller antatt funksjonsevne
   • pålegge andre vilkår eller betingelser basert på at gjesten har en funksjonsnedsettelse
   • endre sin egen vurdering om hvorvidt en enhet dekker behovene til en gjest med en funksjonsnedsettelse som den potensielle gjesten har
   • spørre om gjesten har nedsatt funksjonsevne eller hvor alvorlig det er, eller hva som skal til for å være vertskap for personer med funksjonshemming Men hvis en potensiell gjest nevner egen funksjonsnedsettelse, kan og bør verten spørre den potensielle gjesten om annonsen oppfyller de potensielle behovene til gjesten.
   • forby eller begrense bruken av hjelpemidler.
   • ta mer i leie eller andre gebyrer for gjester med nedsatt funksjonsevne
   • legge ut informasjon som indikerer en preferanse for eller mot gjester basert på om gjesten har nedsatt funksjonsevne
   • nekte å kommunisere med gjestene gjennom tilgjengelige hjelpemidler, inkludert hørselshjelpemidler (for personer med svekket hørsel) og epost (for personer med dårlig syn som brukere skjermlesere).
   • nekte å tilby rimelig innkvartering, inkludert fleksibilitet når gjester med funksjonsnedsettelser ber om små endringer i husreglene dine, som å få tillatelse til å ta med seg et hjelpedyr som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen, eller bruke en tilgjengelig parkeringsplass i nærheten av boenheten Når en gjest forespør en slik overnatting, bør verten og gjesten snakke om mulige løsninger som begge er enige i, og som sikrer at enheten overholder gjestens behov.
  • Airbnb-verter kan
   • gi faktiske og nøyaktige opplysninger om boenhetens tilgjengelige funksjoner (eller mangelen på disse), slik at gjester med funksjonsnedsettelse selv kan vurdere om enheten er passende til sitt individuelle behov.

  Personlige preferanser

  • Airbnb-verter kan
   • Bortsett fra det som er nevnt ovenfor, kan Airbnb verter nekte å leie basert på faktorer som ikke er forbudt ved lov. For eksempel, bortsett fra der det er forbudt ved lov, kan Airbnb verter nekte å leie gjester med kjæledyr, eller dersom du røyker.
   • Kreve at gjester til å respektere restriksjonene på mattilbudet i oppføringen (f.eks en vert som opprettholder en Kosher eller vegetarisk kjøkken kan kreve gjester til å respektere disse begrensningene).
   • Ingenting i disse retningslinjene hindrer en vert fra å avslå en gjest på grunnlag av en egenskap som ikke er beskyttet i henhold til lovgivningen for sivile rettigheter eller nært forbundet med en beskyttet klasse. For eksempel kan en Airbnb vert avslå en gjest som ønsker å røyke i en enhet, eller legge begrensninger på antall gjester i en enhet.

  Når gjester blir avslått. Verter må være oppmerksomme på at ingen liker å bli avslått. Selv en om vert har lovlige og legitime grunner for å avslå en potensiell gjest, kan det føre til at det aktuelle medlemmet av fellesskapet vårt vil føle seg uønsket eller ekskludert. Verter skal gjøre alt for å være imøtekommende mot gjester med alle typer bakgrunner. Verter som viser et mønster i å avvise gjester fra en beskyttet klasse (selv om de oppgir legitime årsaker), undergraver det sterke fellesskapet vårt ved å få potensielle gjester til å føle seg uvelkomne, og Airbnb kan suspendere verter som har vist et slikt mønster, fra Airbnb-plattformen.

  Hva skjer når en vert ikke overholder retningslinjene på dette området?

  Hvis en bestemt annonse inneholder språk som ikke overholder disse retningslinjene mot diskriminering, blir verten bedt om å fjerne dette og bekrefte at han eller hun forstår og kommer til å overholde disse retningslinjene og de underliggende prinsippene. Airbnb kan også, på eget initiativ, utføre tiltak opp til og inkludert å suspendere verten fra Airbnb-plattformen.

  Hvis verten feilaktig avviser gjester på grunnlag av en beskyttet klasse, eller bruker språk som viser at handlingene var motivert av faktorer som er forbudt i henhold til disse retningslinjene, vil Airbnb innføre tiltak i henhold til disse retningslinjene, opp til og inkludert å suspendere verten fra plattformen.

  Etter hvert som Airbnb-fellesskapet vokser, vil vi fortsette å sørge for at Airbnbs retningslinjer og praksis følges, sik at vi kan oppnå vårt viktigste mål: Å sikre at gjester og verter føler seg velkomne og respekterte i alle sammenhenger som de bruker Airbnb-plattform i. Offentligheten, fellesskapet vårt og vi har dette som et minstekrav.

  Spesifikk veiledning for steder enn USA og EU

  Utenfor USA og EU, kan enkelte land eller samfunn kan tillate eller kreve at det gjøres distinksjoner på overnatting basert på, for eksempel, sivilstand, nasjonal opprinnelse, kjønn eller seksuell legning, i strid med vår generelle ikke-diskriminering filosofi. I disse tilfellene krever vi ikke at verter bryter lokale lover, og heller ikke at de godtar gjester som kan utsette vertene for en reell og påviselig fare for å bli arrestert, eller få fysisk skade på sin person eller eiendom. Verter som bor i slike områder bør sette ut en slik begrensning på deres evne til å være vert for spesielle gjester på sin utleieannonse slik at potensielle gjester er klar over problemet og Airbnb kan bekrefte behovet for en slik handling. I sin kommunikasjon av slike restriksjoner, forventer vi at verter bruke klare, saklige, ikke-nedsettende begreper. Nedsettende begrep og fornærmelser har ingen plass på vår plattform eller i vårt felleskap. U

  Hva skjer når en vert ikke overholder retningslinjene på dette området?

  Hvis en bestemt annonse inneholder språk som ikke overholder disse retningslinjene mot diskriminering, blir verten bedt om å fjerne dette og bekrefte at han eller hun forstår og kommer til å overholde disse retningslinjene og de underliggende prinsippene. Airbnb kan også, på eget initiativ, utføre tiltak opp til og inkludert å suspendere verten fra Airbnb-plattformen.

  Hvis verten feilaktig avviser gjester på grunnlag av en beskyttet klasse, eller bruker språk som viser at handlingene var motivert av faktorer som er forbudt i henhold til disse retningslinjene, vil Airbnb innføre tiltak i henhold til disse retningslinjene, opp til og inkludert å suspendere verten fra plattformen.

  Etter hvert som Airbnb-fellesskapet vokser, vil vi fortsette å sørge for at Airbnbs retningslinjer og praksis følges, sik at vi kan oppnå vårt viktigste mål: Å sikre at gjester og verter føler seg velkomne og respekterte i alle sammenhenger som de bruker Airbnb-plattform i. Offentligheten, fellesskapet vårt og vi har dette som et minstekrav.

  Relaterte artikler
  Fikk du hjelpen du trengte?