Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater
  Oppdatering om COVID-19
  Velg en reservasjon på siden Turer for å se de forskjellige mulighetene for kansellering og refusjon. Vilkårene for formildende omstendigheter gjelder bare for enkelte reservasjoner. Hvis innsjekkingsdatoen din er etter 15. september, kan du komme tilbake etter 15. august 2020 for ny informasjon.

  Hva om jeg må kansellere på grunn av en nødsituasjon eller uunngåelig omstendighet?

  Merk: Denne artikkelen tar ikke for seg omstendigheter knyttet til koronaviruspandemien (COVID-19). Gå gjennom artikkelen om formildende omstendigheter i forbindelse med COVID-19 hvis du vil finne ut mer om hvilke omstendigheter som dekkes i forbindelse med COVID-19, og spesielt den begrensede dekningen av reservasjoner gjort etter 14. mars 2020.

  Slik fungerer det

  Det kan hende vi kan gi deg en refusjon eller frafalle kanselleringssanksjonene dersom du må kansellere på grunn av uventede omstendigheter du ikke kan kontrollere. Nedenfor er en liste over omstendigheter som dekkes av vilkårene våre for formildende omstendigheter. Kontroller om omstendighetene dine nevnes i listen nedenfor før du kansellerer, og sørg for at du kan oppgi den nødvendige dokumentasjonen.

  Det er viktig å huske på at kansellering uten sanksjoner kun er tilgjengelig for formildende omstendigheter som oppstår før den offisielle innsjekkingsdatoen for reservasjonen din. I tillegg er det viktig å huske at vilkårene for formildende omstendigheter ikke gjelder for Luxe- eller Luxury Retreats-reservasjoner, som er underlagt egne refusjonsvilkår for Luxe-gjester.

  Omstendigheter som krever dokumentasjon

  Dødsfall som rammer vert, medvert, gjest, nærmeste familie eller omsorgspersoner. Du må fremvise et av disse dokumentene:

  • dødsattest
  • nekrolog
  • nyhetsartikkel som navngir den avdøde
  • politirapport

  Uventet alvorlig sykdom eller skade som påvirker en vert eller et medlem av reisefølget. Du må fremvise en legeerklæring som bekrefter at personen ikke kan være vertskap eller reise på grunn av en uventet, alvorlig sykdom eller skade. Legeerklæringen må være datert etter at reservasjonen ble bestilt, og fremvises innen 14 dager etter kanselleringen. Forhold som allerede er kjent for brukeren på bestillingstidspunktet, dekkes ikke av vilkårene våre for formildende omstendigheter.

  Offentlige forpliktelser som jurytjeneste, reiserestriksjoner, rettsmøter og militærtjeneste. Du må sende inn en kopi av den offisielle innkallingen datert etter at reservasjonen ble bestilt. Innkallingen må inneholde navnet på personen som skal utføre forpliktelsen.

  Uforutsett skade på eiendom, vedlikehold eller problemer i omgivelsene til Airbnb-utleiestedet, som gjør det utrygt å ha gjester boende eller hindrer gjester i å få tilgang til grunnleggende fasiliteter som rennende vann. Dette omfatter ikke planlagte renoveringer. Du må fremvise alle de følgende dokumentene:

  • bevis på at problemet blir løst
  • et anslått tidspunkt for når det blir løst
  • en faktura for reparasjonene som utføres
  • bilder av skaden

  Transportforstyrrelser som gjør det umulig å reise til reisemålet ditt, inklusive stenging av veier og kansellering av fly når det ikke finnes alternative reisemåter. Dette omfatter stenging og kanselleringer som er forårsaket av naturkatastrofer som jordskjelv eller kraftig uvær. Du må fremvise et varsel om veistenging eller dokumentasjon fra flyselskapet om at flyvningen ble kansellert, og tilleggsdokumentasjon som bekrefter at det ikke er mulig å reise til reisemålet ditt.

  Kanselleringer av tog, buss eller ferge der ingen alternative reiser var tilgjengelige samme dag. Du må fremvise dokumentasjon som tydelig viser at transportselskapet ikke var i drift den dagen, for eksempel et skjermbilde av selskapets nettsted eller en lenke til en offisiell uttalelse fra selskapet.

  Omstendigheter som krever særlig gjennomgang

  Det kreves ingen nødvendig dokumentasjon for disse omstendighetene, men spesialteamet vårt kommer til å gjennomgå hver sak for å bekrefte at du er direkte berørt.

  Open Homes-reservasjoner som har blitt kansellert. Mer informasjon om Open Homes.

  Naturkatastrofer, terrorvirksomhet og sivile/politiske uroligheter som forhindrer gjesten fra å reise til eller fra reisemålet, eller som gjør det utrygt å ta imot gjester.

  Epidemisk sykdom eller lidelse som plutselig rammer en region eller en hel gruppe mennesker. Dette omfatter ikke eksisterende sykdommer som er forbundet med et område, for eksempel malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii. Alle oppdateringer av retningslinjene våre knyttet til utbruddet av en sykdom, og omfanget av retningslinjene, blir bestemt basert på kunngjøringer fra Verdens helseorganisasjon og lokale myndigheter.

   Reiserestriksjoner pålagt av myndigheter, politimyndigheter eller militæret som begrenser reiser til eller fra utleiestedets eller opplevelsesstedets beliggenhet.

   Sikkerhets- og sikkerhetstrusselråd utstedt for utleiestedets eller opplevelsesstedets beliggenhet eller reisefølgets avreisested.

   Driftsstans i levering av grunnleggende tjenester som påvirker utleiestedets eller opplevelsesstedets beliggenhet.

   Endringer i krav til visum eller pass som gjør det umulig å reise til reisemålet. Dette omfatter ikke tapte eller utgåtte reisedokumenter.

   Dette må du gjøre

   Hvis du har forsikret deg om at omstendighetene dine oppfyller kravene ovenfor, må du først kansellere reservasjonen på hjemmet eller Airbnb-opplevelsen. Hvis reservasjonen din omfattes av de anerkjente formildende omstendighetene, blir du varslet om at reservasjonen kan kanselleres uten sanksjoner. Hvis du er gjest, får du full refusjon.

   Hvis reservasjonen din ikke automatisk kvalifiserer, fortsetter du å kansellere reservasjonen din, deretter kontakter du oss for å sende inn et krav. Vi veileder deg gjennom de neste trinnene. De omfatter å sende inn nødvendig dokumentasjon og å vente på at teamet vårt gjennomgår saken. Krav må sendes inn senest 14 dager etter kanselleringen.

   Relaterte artikler
   Fikk du hjelpen du trengte?

   Logg inn for å få personlig støtte

   Få hjelp med reservasjonene dine, kontoen din og mer.
   Meld deg inn