Frontlinjeopphold for covid-19-hjelpearbeidere

Hva er Opphold ved frontlinjen?

Gjennom Airbnb.org kan verter tilby covid-19-hjelpearbeidere som har behov for et sted nærmere arbeidsstedet sitt eller på trygg avstand fra familiene sine, et sted å bo.

Hva er Opphold ved frontlinjen?

Gjennom Airbnb.org kan verter tilby covid-19-hjelpearbeidere som har behov for et sted nærmere arbeidsstedet sitt eller på trygg avstand fra familiene sine, et sted å bo.

Hvem er de for?

Opphold ved frontlinjen er tilgjengelig for hjelpearbeidere som er tilknyttet en av Airbnb.orgs ideelle partnere og trenger et sted å bo.

Hvem er de for?

Opphold ved frontlinjen er tilgjengelig for hjelpearbeidere som er tilknyttet en av Airbnb.orgs ideelle partnere og trenger et sted å bo.

Slik kan du hjelpe

Er du interessert i å være vertskap for covid-19-hjelpehjelpere? Du må være en nåværende Airbnb-vert og kunne tilby et helt utleiested.

Slik kan du hjelpe

Er du interessert i å være vertskap for covid-19-hjelpehjelpere? Du må være en nåværende Airbnb-vert og kunne tilby et helt utleiested.

Vanlige spørsmål med svar

Finn ut mer om programmet og hvordan du kan være vertskap for covid-19-hjelpearbeidere.

Opphold ved frontlinjen og Airbnb.org

Programmet Opphold ved frontlinjen blir en del av Airbnb.org, en ideell organisasjon i henhold til paragraf 501 (c)(3) i amerikansk skattelovgivning, som åpner for muligheten til å dele plass og ressurser i krisetider.